Een overwinning voor de wetenschap en de publieke opinie op de walvisjacht

Een harpoenkanon op de boeg van een walvisschip.Het zijn drukke weken geweest in de wereld van de walvisjacht.

Gezonde wetenschap en wereldwijde protesten hebben gezegevierd: het lijkt erop dat de Republiek Korea zijn plannen voor een jacht op walvissen voor wetenschappelijke doeleinden heeft opgegeven.

Dit idee werd in juli van dit jaar voor het eerst door Zuid-Korea bepleit tijdens de vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC). In de afgelopen dagen hebben ruim 100.000 mensen uit de hele wereld, waaronder vele IFAW-donateurs, de Koreaanse premier gebombardeerd met verzoeken om dit dwaze plan af te blazen.

Deze week verstreek de tijdlimiet waarbinnen Korea nog plannen voor de 'wetenschappelijke jacht' bij de IWC kon indienen.

De dwergvinvissen van de Noordelijke IJszee lijken dus aan een kogel- of harpoenenregen te ontkomen. 

Korea heeft in plaats daarvan nu gekozen voor diersparend onderzoek en dat besluit is in hen te prijzen.

De jacht op walvissen 'uit naam van de wetenschap' dient geen enkel doel en wie zich in de 21ste eeuw nog met de commerciële jacht op walvissen bezighoudt, is in alle opzichten (ethisch, ecologisch en economisch) ontegenzeglijk een loser.

Het prijzenswaardig besluit van Korea staat in schril contrast met de houding van Japan.

De Japanse walvisvloot staat op het punt om opnieuw uit te varen naar de nu nog ongerepte wateren van het walvisreservaat in de Zuidelijke IJszee. Daar gaan zij hun harpoenen op meer dan 1000 walvissen afvuren.

Zij doen dit ondanks de uitkomsten van een enquête, die onlangs in opdracht van het IFAW is uitgevoerd. Uit die enquête blijkt dat Japanners geen trek meer hebben in walvisvlees: in het afgelopen jaar heeft maar liefst 88,8% van de Japanse bevolking geen walvisvlees gekocht. 

Uit het onderzoek kwam ook naar voren, dat de publieke steun voor de walvisjacht in Japan verrassend gering is, ondanks alle propaganda en plechtige verklaringen van de Japanse overheid.

De enquête bracht echter iets nóg belangwekkenders aan het licht: onder zowel voor- als tegenstanders van de jacht bleek veel weerstand te bestaan tegen het feit dat de zieltogende walvisindustrie met belastinggeld wordt gesubsidieerd. Van de geënquêteerden was 85% tegen het gebruik van miljarden yen aan belastinggeld voor de bouw van een nieuw vleesverwerkingsschip.

De koppigheid waarmee de Japanse overheid zoveel publieke verontwaardiging in eigen land en daarbuiten negeert, heeft Nieuw-Zeeland ertoe gebracht zich bij Australië aan te sluiten in de zaak die dit land tegen de door Japan gevoerde walvisjacht bij het Internationaal Gerechtshof heeft aangespannen.

Zoals dat met alle rechtszaken gaat, is dit een traag proces en zal de zaak waarschijnlijk niet voor medio 2013 worden behandeld.

Voor de walvissen die nu door Japanse harpoeniers op de korrel worden genomen, zou die behandeling nog liever vandaag dan morgen mogen plaatsvinden…

--MC

P.S. Mocht u het gemist hebben, gisterenavond werd ik door Channel Ten over de walvisjacht geïnterviewd.  U kunt het interview hier bekijken.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime