De komende tien jaar zijn een kantelpunt voor de wereld van het wild

Olifanten hebben ruimte nodig om te overleven, maar hun leefomgeving wordt steeds versnipperd

Nu langzaam de balans mag worden opgemaakt van het World Parks Congress (WPC) van de IUCN, is duidelijk welke glasheldere boodschappen er uit de conferentie naar voren komen.

Hoewel er sinds het vorige congres in Durban in 2003 veel vooruitgang is geboekt, vooral wat betreft het betrekken van lokale gemeenschappen bij het natuurbehoud, zijn de volgende tien jaar waarschijnlijk de belangrijkste tien jaar in de geschiedenis voor de wilde leefomgevingen, diersoorten en gemeenschappen, en wel om de volgende redenen.

Ten eerste krimpt de wildpopulatie in een alarmerend tempo, door verlies van leefomgeving en door de illegale wildhandel. Dit heeft wereldwijd geleid tot het uitsterven van vele soorten, en het vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van andere.

Neem bijvoorbeeld een soort als de Afrikaanse olifant, een van de soorten die centraal staat bij de pogingen van het IFAW om leefomgevingen te beschermen en de illegale handel te beëindigen. Olifanten hebben ruimte nodig om te overleven, maar hun leefomgeving wordt steeds verder versnipperd doordat mensen steeds meer land gaan gebruiken. En de hernieuwde vraag naar ivoor heeft geleid tot een grote aantasting van veel olifantenpopulaties. In sommige gevallen heeft dit geleid tot plaatselijke uitsterving, en in veel andere gevallen worden de populaties hier ernstig mee bedreigd.

Met bijna 100.000 gedode olifanten in de laatste drie jaar ziet het er heel slecht uit.

Velen zijn het erover eens dat als er in de komende tien jaar geen grote omslag komt voor de olifanten, deze markante dieren alleen nog geesten zullen zijn uit het verleden.

Ten tweede is datgene wat we tot nu toe alleen als indirecte bedreiging voor het wild hebben beschouwd nu een directe bedreiging. Niet alleen voor de dieren en hun leefomgevingen, maar ook voor de gemeenschappen. Dit gooit nog eens extra olie op het vuur als het gaat om het verlies van leefomgeving en om illegale handel.

Neem bijvoorbeeld klimaatverandering. Het World Parks Congress heeft nog eens duidelijk gemaakt dat klimaatverandering niet langer over niets en over van alles gaat. Het is heel duidelijk waar het over gaat, en hiermee moet in alle denkkaders rondom natuurbehoud rekening mee worden gehouden. We moeten op de zaken vooruit gaan lopen en echt gaan begrijpen hoe de toekomst er uit moet gaat zien, zodat er beleid kan worden gemaakt dat zich kan richten op de mogelijk negatieve invloeden van klimaatverandering.

Ik ben heel blij dat het IFAW kijkt naar het grotere plaatje en dat het een initiatief heeft opgezet waarbij wordt geprobeerd om ten zuiden van de Sahara te kijken welke invloed klimaatverandering zal hebben op de olifantenpopulaties en de gemeenschappen. Hierbij wordt het natuurbehoud gepromoot en wordt er gekeken naar een beleid waarbij het landgebruik zodanig wordt vormgegeven dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van dier én mens.

En ten slotte wordt ook het financieren van oplossingen voor de aankomende bedreiging steeds relevanter: het verlies van leefomgeving, de illegale wildhandel, klimaatverandering, wet- en regelgeving etcetera. Daarom is er bij dit congres veel aandacht geweest voor innovatieve financieringsmogelijkheden. Terwijl veel regeringen in actie zijn gekomen en middelen hebben vrijgemaakt voor de bestrijding van bijvoorbeeld de illegale wildhandel en stropersactiviteiten, is er op internationale schaal nog steeds een groot tekort aan financiers.

Naar schatting wordt er momenteel wereldwijd 50 miljard dollar besteed aan natuurbescherming.

Er is echter 150 tot 200 miljard dollar nodig. Daarom was het een zekere geruststelling dat er een specifieke tak van het congres was waarbij werd gezocht naar innovatieve mogelijkheden om dit gat in de financiering te dichten.

Het volgende World Parks Congress over tien jaar zal heel belangrijk zijn en ik hoop dat we dan terug mogen kijken op tien jaar waarin we de bovenstaande crises hebben kunnen oplossen. Ik ben heel hoopvol gestemd, en vooral om één bepaalde reden. De sfeer van samenwerking tussen NGO's, overheden, de private sector en maatschappelijke groeperingen, en zeker de samenwerking tussen de sectoren voor natuurbescherming en voor ontwikkelingshulp, is er een van een niveau dat ik nog nooit eerder heb gezien. Als er één ding is dat we moeten onthouden is het dat we gewoon allemaal samen moeten werken om succes te kunnen boeken.

--JB

Bezoek onze programmapagina voor meer informatie over wat het IFAW doet om dieren te beschermen tegen de illegale handel.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie