Conferentie inzake Biologische Diversiteit: aanpak van niet-duurzame exploitatie van wilde dieren

Bijna alle nog in het wild levende gorilla’s en chimpansees vinden we in Centraal en West-Afrika. Een aantal sleutelpopulaties wordt met uitsterven bedreigd. Vooral de commerciële handel in bushmeat – het vlees van wilde dieren voor voedsel, medicijnen, of puur voor de winst – vormt een groot gevaar voor deze populaties. In Afrika is het bushmeatprobleem wijdverbreid, als gevolg van armoede, verlies van leefgebied en simpele hebzucht. Het probleem wordt nog verergerd door de frequente burgeroorlogen in het gebied, waarbij het bezit van natuurlijke hulpbronnen zoals bos en mijnen vaak de inzet is.

Alleen al in Centraal-Afrika worden naar schatting jaarlijks 579 miljoen boszoogdieren geconsumeerd. Tijdens mijn recente reizen door Zuidoost-Azië hebben natuuropzichters me laten zien hoe meedogenloos efficiënt de eenvoudige strikken zijn die worden gebruikt. Elk onfortuinlijk dier dat in zo'n strik trapt, raakt verstrikt of verminkt of sterft - of het nu een wild zwijn of een babyolifantje is. Waarschijnlijk is er geen internationaal verdrag dat meer tijd en energie aan dit complexe probleem heeft besteed dan het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD).

In de eerste zin van het operationeel document over bushmeat van het hulporgaan voor wetenschappelijk, technisch en technologisch advies (SBSTTA) van het VBD staat: “de excessieve commericële utbuiting van zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën vormt in veel tropische en subtropische landen een steeds groter gevaar voor de voedselveiligheid en het levensonderhoud van de mens en leidt tot een groot verlies aan biodiversiteit.” In het document wordt zelfs erkend dat de jacht voor bushmeat in omvang wellicht zes keer groter is dan ecologisch verantwoord is, een goede indicatie van hoe schadelijk de huidige omvang van deze jacht is en hoe ver we nog verwijderd zijn van limitering van de jacht tot aantallen die de populaties niet schaden. Wij steunen dan ook het besluit van het VBD om een hoge prioriteit toe te kennen aan het probleem van "de niet-duurzame jacht op en handel in wilde dieren voor bushmeat”.

Om dit bijzonder complexe en ingewikkelde probleem aan te pakken, heeft de Werkgroep “Bushmeat” van het VBD een aantal nationale en internationale aanbevelingen opgesteld. Zo wil men meer mogelijkheden om het bushmeatprobleem volledig in kaart te brengen. Ook zouden de particuliere sector en de betrokken industrieën meer moeten samenwerken om 'best practices' te ontwikkelen. Verder wordt gepleit voor een herziening van nationaal beleid en wet- en regelgeving die het jagen in beschermd gebied of op bedreigde soorten aan banden moet leggen, voor het ontwikkelen van voedselalternatieven, voor uitbreiding van de controlecapaciteit, voor betere voorlichting, en voor een versterking van de controle op de naleving.

Hoewel het IFAW nog wel enkele kanttekeningen plaatst bij sommige bepalingen in het document, zullen we ervoor zorgen dat er voor de COP van volgend jaar in Hyderabad, India, een uitvoerbaar en praktisch pakket aanbevelingen klaarligt.

– NH 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie