CITES: grote stappen in de strijd tegen ivoorhandel

Namibië, Zuid-Afrika en Botswana drongen er bij de CITES-partijen op aan om de weg vrij te maken voor ivoorhandel, wat een ramp zou betekenen voor olifanten wereldwijd wiens aantallen al schrikbarend gedaald zijn.

Gelukkig werd dit voorstel met een meerderheid van twee derde afgewezen, onder andere Kenia, Congo en Tsjaad stemden tegen. Fantastisch nieuws tijdens de eerste week van de CoP17 in Johannesburg!

Dit biedt ons de kans om verder te lobbyen voor het sluiten van de ivoormarkten wereldwijd. We behaalden al een kleine overwinning op dit vlak. Maar liefst 75 partijen stemden tegen een motie van Namibië die claimde dat CITES niet kan oordelen over de binnenlandse ivoormarkten en deze dus niet kan sluiten.

We moeten ons richten op de vraag naar ivoor, de grootste bedreiging voor olifanten wereldwijd. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het olifanten-debat!

--AD

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime