Chinese overheidsmaatregel redt bedreigde diersoorten

Bij een Chinese regeringsfunctionaris werd onlangs een flink geldbedrag in beslag genomen. De bankbiljetten met een waarde van duizenden yens werden ontdekt in een geheime bergplaats bij de functionaris thuis.

Bij een Chinese regeringsfunctionaris werd onlangs een flink geldbedrag in beslag genomen. De bankbiljetten met een waarde van duizenden yens werden ontdekt in een geheime bergplaats bij de functionaris thuis.

Een nieuwsbericht dat in de westerse wereld waarschijnlijk weinig stof heeft doen opwaaien. Toch ligt er een belangrijke ontwikkeling aan ten grondslag: het gezamenlijke besluit van het Algemene Kantoor van het Centrale Comité van de Communistische Partij van China (CPC) en het Chinese kabinet om bij officiële recepties en banketten gerechten met haaienvinnen, vogelnesten en beschermde wilde dieren als ingrediënt te verbieden.

President Xi Jinping gaat met zijn grote anti-corruptiecampagne nu eindelijk ook de wijdverbreide consumptie van producten en lichaamsdelen van wilde dieren onder overheidsfunctionarissen aanpakken.

De campagne, die breed gesteund wordt door het Chinese publiek, neemt nu overheidsfunctionarissen op alle niveaus op de korrel, die grote sommen overheidsgeld uitgeven aan extravagante zaken als overdadige banketten, reizen en luxe auto’s. 

Sinds de start van de campagne begin 2013 zijn er meer dan 2000 overheidsfunctionarissen – afhankelijk van hun positie aangeduid als ‘tijgers en vliegen’ – berispt, uit hun functie gezet of zelfs strafrechtelijk vervolgd.   

Daarnaast heeft de campagne nog een ander, duidelijk merkbaar effect: een daling van de verkoop van luxe horloges, dure likeuren en andere extravagante ‘geschenken’ die vaak worden gebruikt voor het omkopen van officials. 

Het verband tussen natuurcriminaliteit en andere vormen van gewelddadige criminaliteit is overtuigend bewezen. Net als het verband tussen de consumptie van lichaamsdelen van wilde dieren en corruptie. Onderzoek van de markten voor producten van wilde dieren heeft aangetoond dat de kopers vaak overheidsfunctionarissen zijn die olifantenivoor, neushoornhoorn, tijgerhuiden en tijgerwijn aanschaffen als luxe geschenken voor hun superieuren.

In een IFAW-rapport uit 2007, Made in China - Farming Tigers to Extinction, werd aan het licht gebracht dat in de grootste tijgerfokkerij van China illegaal tijgerbottenwijn werd geproduceerd. Tijdens een rondleiding door de ondergrondse kelder van de fokkerij, waar honderden vaten met elk een tijgerkarkas er in lagen opgeslagen, wees de beheerder onderzoekers van het IFAW trots op één vat, dat volgens hem speciaal was gereserveerd voor een overheidsfunctionaris. 

Wen Qiang, een Chinese overheidsfunctionaris die in 2010 werd veroordeeld wegens corruptie en verkrachting, bleek een grote hoeveelheid lichaamsdelen en producten van wilde dieren te hebben aangenomen. Op de website van een Chinees overheidsmedium werden de strafrechtelijke bewijzen getoond, waaronder grote hoeveelheden contant geld, een enorme voorraad kostbare drank, een kamer vol antiek en levensgrote stukken bewerkt ivoor en zelfs hele slagtanden, allemaal geschenken die Wen Qiang ontving in zijn tijd als hoofd van de politie van de stad Chong Qing.

Zoals te lezen valt in het IFAW-rapport Making a Killing: een onderzoek naar de ivoormarkten in China in 2011, kreeg een ivoorbewerkingsfabriek in China die door onderzoeken van NGO’s meerdere malen in verband was gebracht met de illegale ivoorhandel, zonder problemen een vergunning voor de legale ivoorhandel. De eigenaar van de fabriek verklaarde dat hij zijn vergunning had gekocht voor een bedrag van één miljoen RMB (het equivalent van $158.000 dollar).

In mei kreeg de eigenaar van een andere ivoorbewerkingsfabriek 15 jaar gevangenisstraf voor zijn leidende rol bij de smokkel van 7 ton ivoor uit oostelijk Afrika binnen één jaar. Dankzij zijn vergunning voor het legaal verhandelen van ivoor, kon hij het ivoor dat hij China binnensmokkelde eenvoudig ‘witwassen’. De veroordeling van deze vergunninghouder toont maar weer eens aan dat de huidige wijze van regulering van de ivoorhandel misbruik in de hand werkt.

Geschenken van olifantenivoor, verzamelingen van neushoornhoorn, de consumptie van tijgerbottenwijn en haaienvinnensoep, ijsbeervachten om rijkdom te etaleren…. Het zijn allemaal producten van bedreigde dieren die niemand echt nodig heeft.

De Chinese anti-corruptiecampagne heeft al geleid tot een daling van de verkoop van luxe horloges, dure likeuren en andere extravagante ‘geschenken’ die vaak worden gebruikt voor het omkopen van officials.

De consumptie van lichaamsdelen en producten van wilde dieren, gekocht om te voldoen aan de extravagante ‘behoeften’ van een kleine minderheid in China, werkt corruptie en decadentie in de hand. Bovendien wordt hierdoor het voortbestaan van bedreigde diersoorten in gevaar gebracht, en wordt de reputatie van China bij de internationale wereldgemeenschap geschaad.

Het Chinese volk verwacht leiderschap van zijn leiders, zo blijkt uit een recent onderzoek door Rapid Asia, uitgevoerd in opdracht van het IFAW. Dit onderzoek toonde aan dat een regeringsbesluit om het kopen van ivoor onder alle omstandigheden strafbaar te stellen, voor de Chinezen een doorslaggevende reden zou zijn om geen ivoor meer te kopen. En als een vooraanstaand regeringsleider zijn openlijke steun zou uitspreken voor een dergelijk besluit, dan zou het effect zelfs nog groter zijn.

Een regeringsverklaring in februari 2013 dat haaienvinnensoep bij officiële banketten van het menu zou worden geschrapt, zorgde er tijdens het één week durende Voorjaarsfestival in China zelfs al voor dat de verkoop van haaienvinnen met 70% daalde.

Als belangrijke afnemer van lichaamsdelen en producten van wilde dieren, draagt China een grote verantwoordelijkheid voor een verlaging van de vraag en de consumptie.

Er zijn heldere, ondubbelzinnige wetten nodig die de consumptie van beschermde wilde dieren verbieden, gecombineerd met strikte handhaving en strenge straffen voor overtreders. Een dergelijke officiële afkeuring is uiteindelijk de sleutel tot een verlaging van de vraag.

Met een verbod op het nuttigen van beschermde wilde dieren bij overheidsbanketten is een belangrijke stap gezet naar een algemene veroordeling van de consumptie van wilde dieren.

Ik juich deze overheidsmaatregel dan ook van harte toe, en hoop dat de anti-corruptiecampagne verder zal worden uitgebreid, zodat ook overheidsfunctionarissen die geschenken van bedreigde diersoorten aannemen strafbaar worden!

--GGG

Ga voor meer informatie over het werk van het IFAW in China naar onze speciale pagina over dit onderwerp.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie