China sluit een derde van de ivoorverkooppunten in het land

Twee eerdere ivoorvernietigingen in China waren een voorbode voor verdere regeringsmaatregelen om de ivoorhandel te stoppen.

Sinds afgelopen week mag ruim een derde van de vergunninghoudende ivoorverkooppunten in China, waaronder een tiental ivoorbewerkingsfabrieken, niet langer in ivoor handelen. We kijken uit naar de dag waarop alle legale ivoormarkten gesloten zullen zijn.

In mei 2015, bij China's tweede ivoorvernietiging in Beijing, hoorde ik voor het eerst over de intentie van de regering om een einde te maken aan de ivoorhandel. Toen de minister van Bosbeheer aankondigde dat China ‘uiteindelijk een einde zal maken aan de verwerking en verkoop van ivoor voor commerciële doeleinden’, stond ik met mijn oren te klapperen.  

“Hoorde jij dat ook?” Omdat ik mijn oren niet kon geloven, wendde ik me tot een handhavingsambtenaar naast me. Zijn veelbetekenende knikje bevestigde wat ik zojuist had gehoord.

“Maar wat betekent het?” vroeg ik.

“Het gaat ons werk zo veel makkelijker maken.”

Zijn simpele antwoord was veelzeggend. Het onderschrijft wat we al zo lang roepen: de legale ivoormarkt biedt criminelen al jarenlang de perfecte dekmantel, de mogelijkheid om illegaal ivoor van gestroopte olifanten ‘wit te wassen’. Het is heel eenvoudig om illegaal ivoor door te laten gaan voor legaal ivoor, een nachtmerrie voor handhavers.

De enige manier om de bewijslast van de handhavingsinstanties te verleggen naar de criminelen, is om de ivoorhandel onder alle omstandigheden illegaal te maken. Criminelen maken nu nog handig gebruik van de onduidelijkheid die ontstaat doordat er een legale en een illegale markt naast elkaar bestaan en daarmee halen ze enorme winsten binnen.

Het sluiten van ivoormarkten is een enorme opsteker voor handhavingsambtenaren en zorgt ervoor dat ze hun werk veel effectiever kunnen doen.

Vier maanden na die ivoorvernietiging, in september 2015, zegden president Xi Jinping en de toenmalige president Barack Obama gezamenlijk toe de binnenlandse ivoormarkt in hun landen te zullen sluiten.

In de nadagen van 2016 kondigde de Chinese Staatsraad een gefaseerd plan af voor het intrekken van een aantal vergunningen in maart van dit jaar en het uiteindelijk stopzetten van alle vormen van commerciële bewerking en detailverkopen van ivoor tegen het einde van 2017.

Vorige week bracht het Chinese Staatsbosbeheer een lijst naar buiten met de namen, locaties en adressen van 67 ivoorverkooppunten die voor eind maart gesloten moesten worden, en nog eens 105 die voor het einde van dit jaar dicht moeten.

Achter elk legaal verkooppunt met een vergunning, gaat vaak een groot aantal illegale activiteiten schuil. Bij een marktonderzoek in 2011 vonden we in een winkelcentrum 22 winkels die ivoor verkochten. Slechts één daarvan had een vergunning op basis waarvan het ivoor legaal mocht worden verkocht. 

De eigenaar van een ivoorbewerkingsfabriek, genaamd Chen, smokkelde in één jaar tijd 7 ton ivoor uit Afrika, allemaal onder de dekmantel van een vergunning voor het legaal verhandelen van ivoor. Op dit moment zit hij een gevangenisstraf uit, dankzij het uitstekende werk van de Chinese douane.

Het allerbelangrijkste is dat dit handelsverbod olifantenlevens zal redden.

Toen de Chinese overheid in 2012 het veilen van olifantenivoor, neushoornhoorn en tijgerbotten verbood, zorgde dat ervoor dat het totale verkoopvolume via veilingen op het vasteland van China in één jaar tijd met 40% afnam. Studies laten zien dat de afname van 90% van de hoeveelheid geveild ivoor positief samenhangt met de afgenomen intensiteit van de olifantenstroperij in Afrika.

Een nieuw rapport van Save the Elephants laat een verdere daling van de ivoorprijs in China zien, nog een bevestiging dat onze strategie werkt. Om de olifanten te redden, moeten we niet alleen de consumentenvraag naar ivoor omlaag brengen, maar ook de toevoer naar de markt inperken.

Als het verbieden van de handel in wilde dieren in slechts één segment van de markt - de veilingenmarkt - al zo'n direct effect heeft, stel je dan eens voor wat een volledige sluiting van binnenlandse ivoormarkten zou kunnen betekenen. Het effect op menselijk gedrag en maatschappelijke normen zou enorm zijn.   

Er is duidelijk, ondubbelzinnig beleid nodig dat de ivoorhandel onder alle omstandigheden verbiedt, in combinatie met strenge handhaving en straffen van betekenis. Dat biedt een stevige basis voor vraagreducerende maatregelen, omdat er een duidelijk signaal wordt afgegeven dat olifantenstroperij en ivoorhandel onacceptabel zijn. Daarmee geven we een glasheldere boodschap:

Waar ivoorhandel zich in de wereld ook afspeelt, het is een bedreiging voor olifanten overal ter wereld!

--GG

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime