China: Beijing Raptor Rescue Center bestaat 10 jaar

President-directeur Fred O'Regan van het IFAW spreekt de aanwezigen toe ter ere van het tienjarig bestaan van het Beijing Raptor Rescue Center.Vorige week was ik in Beijing voor de feestelijkheden rond het tienjarig bestaan van IFAW's Beijing Raptor Rescue Center, de enige faciliteit voor de opvang en rehabilitatie van roofvogels in China. Het centrum werd in het zonnetje gezet voor het geweldige werk dat het verricht, en ik was bijzonder trots dat ik er bij mocht zijn.

Het IFAW en de Beijing Normal University begonnen het centrum in december 2001 op de campus van de BNU. Het decennium dat sindsdien is verstreken, kende vele succesverhalen — in tien jaar tijd hebben we meer dan 3.300 haviken, arenden, uilen, gieren en andere indrukwekkende roofvogels gered.

In het centrum worden zieke, gewonde en in de steek gelaten wilde roofvogels opgevangen, maar ook exemplaren die in beslag zijn genomen bij illegale handelaren. Daarnaast geven medewerkers van het BRRC de bevolking van Beijing en omstreken voorlichting over de gevaren die de dieren in het wild bedreigen, en ze zorgen ervoor dat de autoriteiten de informatie krijgen die zij nodig hebben voor de ontwikkeling van natuurbeschermingsbeleid en een verbetering van de handhaving.

Met deze gecombineerde aanpak is het Beijing Raptor Rescue Center een goede afspiegeling van een belangrijk uitgangspunt van het IFAW: namelijk dat het welzijn van afzonderlijke dieren, dierenpopulaties als geheel en hun leefgebied onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De rehabilitatie van gewonde dieren is een complexe taak en toegewijde medewerkers werken voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe technieken. Dankzij de goede zorgen van rehabilitatiemedewerkers van het IFAW kon 67 % van de vogels met succes, in 2010, terug worden uitgezet. En dat is een enorme verbetering ten opzichte van het gemiddelde uitzetpercentage over de afgelopen 10 jaar, dat met 54 % al opmerkelijk hoog lag.

De rehabilitatiemedewerkers brengen voor elke vogel de medische toestand, de voedingsbehoeften en de sociale en gedragskenmerken in kaart. Op basis van hun bevindingen stellen ze een behandelplan op. Wanneer de vogels weer gezond zijn en de vaardigheden hebben ontwikkeld die zij nodig hebben om te kunnen overleven, worden ze door de medewerkers terug uitgezet in hun natuurlijke leefomgeving, soms vele kilometers verwijderd van Beijing.

Tijdens de officiële viering van het tienjarig bestaan van het BRRC onthult IFAW’s regiodirecteur Azië Grace Ge Gabriel in aanwezigheid van gasten de nieuwe steenarend van het opvangcentrum.

Overheidsvertegenwoordigers, natuurbeschermers, opvangwerkers, een aantal beroemdheden en nog vele anderen waren net als ik naar het BRRC gekomen om samen met de medewerkers de 10 jaar uitstekend werk te vieren. De aanwezigen haalden herinneringen op aan de ontwikkeling van het BRRC en vertelden verhalen over dieren in benarde situaties, in veel gevallen het slachtoffer van menselijke wreedheden, en de prijzenswaardige inspanningen om deze prachtige vogels op te vangen en te rehabiliteren.

Hoogtepunt van het evenement was de onthulling van het nieuwste werk van de beroemde kunstenaar en beeldhouwer Yuan Xikun – een sculptuur van een steenarend die hij speciaal voor het BRRC maakte en die een permanente plaats krijgt op de campus van de BNU.

Het is niet de eerste keer dat het BRRC erkenning krijgt voor het geweldige werk dat het verricht voor de redding en rehabilitatie van wilde vogels.

In mei 2011 eerde de State Forestry Administration van China het BRRC met een Outstanding Organization for Forest and Wildlife Conservation award, een speciale onderscheiding voor natuurbeschermingsorganisaties, die werd uitgereikt tijdens een plechtigheid in de Grote Hal van het Volk in Beijing.

Uit honderden kandidaten verspreid over heel China waren 42 organisaties en 42 personen geselecteerd die de onderscheiding in ontvangst mochten nemen. Met trots kan ik zeggen dat het BRRC van het IFAW als enige non-gouvernementele organisatie in China werd onderscheiden voor zijn bijdrage aan de bescherming van roofvogels.

-- FO

Post a comment

Deskundigen

Senior Programma Adviseur
Senior Programma Adviseur
Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Katie Moore, Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Shannon Walajtys
Hoofd Noodhulpteam
Valeria Ruoppolo IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie