Canada wijst 'wetenschappelijke' zeehondenjacht in natuurreservaat af

Volgens Canadese media hebben zeehondenjagers op Brion Island zeker drie jaar lang illegaal op grijze zeehonden gejaagd, open en bloot en zonder dat ze een strobreed in de weg is gelegd.

In de Canadese provincie Quebec heeft het gezond verstand gezegevierd met een kleine overwinning op het gebied van natuurbescherming. De provincie wees een voorstel af voor het op zogenaamd 'wetenschappelijke gronden' afschieten van 1.200 grijze zeehonden in het Brion Island Nature Reserve.

Volgens Canadese media hebben zeehondenjagers op Brion Island zeker drie jaar lang illegaal op grijze zeehonden gejaagd, open en bloot en zonder dat ze daarbij een strobreed in de weg is gelegd. Het gebied werd in 1984 uitgeroepen tot beschermd natuurreservaat en groeide sindsdien uit tot een belangrijke kraamkamer voor grijze zeehonden, die er hun pups werpen en grootbrengen.  Zeehondenjagers hebben inmiddels de - voor de hand liggende - conclusie getrokken dat een beschermd gebied de ideale plek is om hun beoogde prooien in grote aantallen aan te treffen. Reden voor de jagers om te lobbyen voor de openstelling van de commerciële jacht in het gebied.

Gelukkig hebben de ministeries van Visserij en Milieu van Quebec een nieuw voorstel voor onderzoek 'voor het analyseren van de gezondheid van de populatie grijze zeehonden' op Brion Island afgewezen. Het voorstel was ingediend door dr. Pierre-Yves Daoust, dierenarts en patholoog gespecialiseerd in wilde dieren, verbonden aan het Atlantic Veterinary College. Daoust deed eerder onderzoek naar manieren om zeehonden te doden.

Daoust en zijn onderzoeksteam wilden niet alleen de karkassen van de dieren bestuderen, maar ook onderzoeken "of het vlees en de olie van voldoende kwaliteit zijn om commercieel te worden verhandeld, mocht de zeehondenjacht ooit worden heropend".  Een vreemde gedachtegang, aangezien op dit moment de commerciële jacht op grijze zeehonden in Atlantisch Canada is toegestaan, met een quota van 60.000 dieren. Bovendien probeert Canada al decennialang op agressieve wijze, en met weinig succes, producten van grijze zeehonden aan de man te brengen. Als men zich nu zorgen maakt dat het vlees en de olie van deze dieren van slechte kwaliteit en ongeschikt voor consumptie zijn, dan heeft dit serieuze gevolgen voor de commerciële jacht op alle grijze zeehonden - niet alleen de populatie op Brion Island. De onderzoekers stelden voor de karkassen vervolgens over te dragen aan de zeehondenjachtindustrie, die dan de huiden, het vet en het vlees zou verwerken - en verkopen. 

Nog afgezien van het feit dat er maar weinig afzetmarkten zijn voor producten van grijze zeehonden, lijkt dit soort 'onderzoek' grote gelijkenis te vertonen met het zogenaamde 'wetenschappelijke walvisjachtprogramma' van Japan. Dat land slachtte het afgelopen jaar 333 dwergvinvissen af in het Antarctisch gebied, waarbij internationale regels voor de bescherming van walvissen werden omzeild. Critici van Japans controversiële walvisjachtactiviteiten zeggen al lange tijd dat het walvisonderzoek van Japan weinig meer is dan een dekmantel voor de commerciële jacht en dat niet-dodelijke methoden net zo goed bruikbaar zouden zijn.

Het is de wereld op zijn kop: een voorstel doen voor een 'wetenschappelijk' onderzoeksproject als dekmantel om door te kunnen gaan met het illegaal afslachten van wilde dieren in een beschermd natuurgebied, met financieel gewin voor individuele personen. En dan vervolgens beweren dat dit ook maar iets van doen heeft met 'duurzame ontwikkeling’. We hoeven dieren niet te doden om hun gezondheid te kunnen onderzoeken.

Of het nu gaat om zeehonden, walvissen of olifanten - het illegaal doden van wilde dieren is een misdaad die we serieus moeten nemen.

We roepen de ministeries van Visserij en Milieu van Quebec dringend op de ogen te openen voor de waarheid achter dit bedrog: het is een poging om, met 'wetenschappelijk onderzoek' als excuus, de commerciële jacht op zeehonden in een beschermd gebied te openen, en daarbij en passant het stropen van wilde dieren in een natuurgebied te legaliseren.  

Helaas hebben de voorstanders van de zeehondenjacht aangekondigd het besluit te zullen aanvechten en zijn ze naarstig op zoek naar een andere manier om het afschieten van zeehonden in dit beschermde gebied te rechtvaardigen. We roepen de provincie Quebec met klem op niet langer de ogen te sluiten voor de illegale jacht, en het stropen van zeehonden in het natuurreservaat van Brion Island nu echt te gaan aanpakken. Beschermde gebieden zijn een onmisbaar toevluchtsoord voor zeehonden en andere wilde dieren. Ze mogen niet worden misbruikt als een plek waar jagers die voor eigen gewin wilde dieren willen afschieten, hun prooi op een presenteerblaadje krijgen aangeboden.

--SF

 

Post a comment

Deskundigen

Sheryl Fink, Hoofd Wildlifecampagnes, IFAW Canada
Hoofd Wildlifecampagnes, IFAW Canada
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering