Britse overwinning in strijd tegen natuurcriminaliteit

De Britse National Wildlife Crime Unit draagt in eigen land bij aan de bescherming van olifanten.De Britse National Wildlife Crime Unit (NWCU) houdt zich al sinds zijn oprichting in 2006 actief bezig met de strijd tegen criminelen die betrokken zijn bij de handel in wilde dieren. Ondanks succesvolle resultaten, liep de unit een reëel risico te worden opgeheven, aangezien de financiering ervoor tegen het einde van maart 2013 zou aflopen.

Deze week vernam ik echter tot mijn grote vreugde dat de Britse regering bereid is de financiële steun met een jaar te verlengen.

Dit betekent dat de unit voorlopig kan doorgaan met het opsporen en oppakken van lieden die wilde dieren doden of vangen om er zelf beter van te worden. Een resultaat dat we voor een groot deel te danken hebben aan onze eigen donateurs en trouwe aanhangers.

In november deden bijna 5.000 IFAW-aanhangers in het Verenigd Koninkrijk een dringend beroep op hun vertegenwoordigers in het Britse parlement om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (DEFRA) aan te dringen op verlenging van de financiering van de unit.

Namens het IFAW wil ik dan ook een ieder bedanken die zich heeft ingespannen voor e voortzetting van de NWCU.

Voor nu is de NWCU gered, en dat is een belangrijke overwinning voor de natuur en de dieren. Het betekent echter niet dat we nu zelfvoldaan achterover kunnen leunen. Het is van cruciaal belang dat we ervoor zorgen dat de financiering ook voor de langere termijn zeker wordt gesteld, zodat de medewerkers zich kunnen blijven bezighouden met de bestrijding van natuurcriminaliteit.

Dat vindt ook de Milieu Audit Commissie (Environmental Audit Committee), een partijoverschrijdende parlementaire commissie die in 2012 onderzoek heeft gedaan naar de handhaving van natuurcriminaliteit in het Verenigd Koninkrijk.

Het IFAW zorgde er mede voor dat deze commissie een onderzoek startte naar de handhaving van natuurcriminaliteit en is verheugd dat de commissie de belangrijke rol van de NWCU in de bestrijding van deze vorm van criminaliteit onderkent.

In samenwerking met andere handhavingsinstanties houdt de NWCU zich onder meer bezig met de bestrijding van de internationale illegale handel in wilde dieren en afgeleide producten (zoals ivoor, neushoornhoorn en tijgerproducten), de bescherming van vleermuizen, roofvogels en zoetwaterparelmosselen, en de bestrijding van stropersactiviteiten en het onrechtmatig doden van dassen.

Recente succesverhalen, waarbij onderzoekers van de NWCU samenwerkten met de lokale politie, zijn de arrestatie van een eiersmokkelaar en een internethandelaar die online producten van wilde dieren verkocht.

De 48-jarige J.L.  uit York Close, Towcester, Northamptonshire, kreeg een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd na een mislukte poging om eieren van de zeldzame slechtvalk het land uit te smokkelen. Bij elf van de onderschepte eieren is het gelukt de jongen te laten uitkomen, waarna ze terug in het wild zijn uitgezet.

M.R. uit Orford Road, Swaffham, Norfolk, kreeg een celstraf van negen maanden voor het verhandelen van producten van wilde dieren via internet, waaronder neushoornhoorn, en een aantal opgezette dieren, zoals een blauwe kiekendief, een wilde kat, een kerkuil en een ransuil.

Daarnaast kreeg hij een Serious Crime Prevention Order opgelegd, een maatregel die Rowland verbiedt voortaan nog soorten te houden of te verhandelen die onder de Britse of Europese wet een beschermde status genieten.

Bij internationale politiezaken werkt de NWCU samen met Interpol en Europol. Zo wordt met Europol samengewerkt bij de aanpak van diefstal en smokkel van neushoornhoorn, en wordt ondersteuning geboden aan Interpolprojecten gericht op de internethandel in ivoor en de illegale handel in tijgerlichaamsdelen.

Ik heb de leden van deze unit mogen ontmoeten en de eer gehad met hen te mogen samenwerken. Zij hebben mij geïnspireerd met hun oprechte betrokkenheid en inzet voor de bestrijding van natuurcriminaliteit. Hun kennis van diersoorten en wetgeving die deze soorten moet beschermen, is werkelijk indrukwekkend.

Het huidige hoofd van de unit, Nevin Hunter, hield zich als agent bij de politie van Devon en Cornwall voor het eerst bezig met de bestrijding van natuurcriminaliteit. In die tijd maakte hij de nodige extra uren om te zorgen dat de criminelen in kwestie hun straf niet zouden ontlopen.

Hetzelfde kan worden gezegd van de andere medewerkers van de unit, die alles doen wat in hun macht ligt om de natuur en de dieren te beschermen, in eigen land en daar buiten.

De NWCU werkt uitstekend samen met andere belangrijke handhavingsinstanties, zoals de Britse grenspolitie, om een optimale bescherming van dieren te realiseren.

Terwijl deze organisaties zich samen blijven inzetten in de strijd tegen natuurcriminaliteit, blijven milieu- en dierenwelzijnsorganisaties zich er, net als in het verleden, samen sterk voor maken dat de unit zijn cruciale rol kan blijven vervullen.

--TMS

Ga voor meer informatie over onze inspanningen ter bestrijding van natuurcriminaliteit naar onze speciale website over dit onderwerp.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie