Bali: wereldwijd voorbeeld voor een beter dierenwelzijn

Balinese peuters na een les over dierenwelzijn. c. 2012 IFAWOp 16 februari verscheen in de Jakarta Post het artikel “Bali verlaagt waarschuwingsniveau rabiës: goed of slecht nieuws?”- waarin werd gemeld dat de gezondheidsautoriteiten op Bali na een eilandbrede vaccinatiecampagne hadden besloten het waarschuwingsniveau voor rabiës op het eiland te verlagen. Janice Girardi, oprichtster en directeur van de door het IFAW gesteunde Bali Animal Welfare Association (BAWA) plaatst een belangrijke kanttekening bij het bericht: het uitbannen van rabiës is een kwestie van een lange adem, en vergt meer dan alleen vaccinaties. - HL

Janice:

We hebben altijd geweten dat in een situatie als op Bali drie eilandbrede vaccinatierondes nodig zouden zijn. Het is waar dat het aantal gevallen van rabiës bij onze eerste vaccinatiecampagne met zo’n 70% is afgenomen en dat met de tweede campagne nog verdere vooruitgang is geboekt, maar zo lang er rabiës voorkomt, moet iedereen alert blijven en mogen we niet achterover leunen.

Als het zo gemakkelijk was om rabiës uit te bannen, dan zou dat inmiddels in alle Aziatische landen die met het virus kampen wel gelukt zijn. Het is niet gemakkelijk, maar het kan wel. Met een krachtig voortgezet vaccinatieprogramma, een onmiddellijk verbod op het afmaken van honden, strikte grenscontroles, een vergunningensysteem voor hondenfokkers en huisdierenmarkten en een blijvende inzet van voorlichtingsprogramma's kan het lukken. Met de eilandbrede rabiësvaccinatiecampagne onder leiding van BAWA, WSPA, en met steun van het IFAW zijn in één jaar tijd bijna 300.000 honden ingeënt. Een prijzenswaardig resultaat.

Er wordt nog altijd geld en veel inzet in het programma geïnvesteerd. Des te treuriger is het dat er nog altijd honden op dieronvriendelijke wijze worden afgemaakt, ook gevaccineerde dieren. De WHO, FAO, WSPA, het IFAW en andere rabiësdeskundigen hebben hier allemaal tegen gewaarschuwd. Als men op Bali honden blijft afmaken, dan is het onmogelijk om de collectieve immuniteit te realiseren die nodig is om de epidemie te stoppen. Bovendien is het een zinloze verspilling van tijd en geld.

Het op deze manier afmaken van honden is bovendien in strijd met de waarden van het hindoeïsme, het christelijke en het moslimgeloof. Als we rabiës willen uitbannen, dan moeten we honden vaccineren, pasgeboren puppy’s blijven vaccineren, mensen voorlichten over hondengedrag en hoe je kunt voorkomen dat je wordt gebeten, en in alle grote ziekenhuizen en klinieken een voorraad medicatie aanleggen die kan worden toegediend na blootstelling aan het virus. Ook zouden op scholen de onderwerpen dierenwelzijn en verantwoorde huisdierzorg standaard moeten worden opgenomen in het lesprogramma.

We kunnen niet verwachten dat men in een cultuur waarin voorheen nooit huisdieren werden gehouden of sprake was van enig begrip van hondengedrag, in zo korte tijd in staat is verantwoord met de eigen dieren om te gaan, maar laten we daar samen naartoe werken. Laten we van Bali het voorbeeld voor de rest van de wereld maken als het gaat om een diervriendelijke behandeling van dieren en een succesvol, diervriendelijk rabiësbestrijdingsprogramma.

Hartelijk dank,

Janice Girardi

De Bali Animal Welfare Association

*Deze reactie is verschenen in de gedrukte uitgave van de Jakarta post van 1 maart en is hier in zijn geheel te lezen. 

Reacties: 1

 
Anonymous
6 years ago

Wij hebben vijf jaar op Bali gewoond, en zijn sinds 1 maand terug gegaan naar Nederland. Uw schrijft in uw stuk dat het beter gaat in Bali met de hondsdolheid. Wij hadden ook twee Balinese honden, 1 hebben we van de straat gehaald en was meer dood dan levend. Deze schat hebben we helemaal gezond gemaakt i.s.m BAWA. Nummer 2 kwam zichzelf aanbieden door de tuin in te komen, en te spelen met onze hond. Uiteindelijk is ook die bij ons gebleven en hebben heel veel plezier en liefde van deze honden gekregen. Alle twee de honden waren ingeënt tegen hondsdolheid en alle andere enge ziektes die de honden daar meestal hebben. Ook hadden ze hun eigen paspoort en micro ship in gebracht.
Daar de honden nu 4 en 5 jaar zijn, wilde wij ze meenemen naar Nederland. Alles maar dan ook alles geregeld alle papieren, zelfs het serum van de honden laten onderzoeken door het lab voor dierenwelzijn in Lelystad. Deze gaven aan dat de honden hondsdolheid vrij waren. Het enige wat we nog nodig hadden, was een schrijven van de Ambassadeur van de Nederlandse Ambassade. Dat Nederland geen bezwaar zou hebben dat de honden Nederland ingevoerd zouden worden. De Ambassadeur wilde daar aan niet mee werken, dit moesten wij maar zelf uit zoeken. Heb ook nog de Gouveneur van Bali Mr.Pastika benaderd, maar kreeg ook daar nul op rekest, daar Mr.Pastika niet met gewone mensen praat? Ondanks dat alles in orde was, kregen we geen toestemming om de honden uit te voeren. Dat dus inhield voor ons dat we de honden moesten laten inslapen. En met veel verdriet en pijn moeten aanzien hoe gezonden honden moeten inslapen. Dat is ook Bali, men kan niet met regels omgaan, zoals in Europa. Daar slaat alles geheel door, dit houdt in gezond niet gezond, maakt niet uit voor hun. Alles over een lijn behandelen.
Mensen van Azië hebben en blijven nu eenmaal een andere denk wijze erop na te houden. En dit zal ondanks alle inzet van uw zijde weinig tot niets uitmaken. Want naar BAWA gaan om de nieuwe pup een injectie tegen hondsdolheid te halen, zullen ze echt geloof mij nooit doen. Wij hebben onze treurig les moeten leren, door onze lieve schatten te moeten laten inslapen, daar men geen uitzonderingen kennen, wel hoor als je maar de juiste vrienden op de juiste plek hebt werken en heel veel geld geeft, kan alle in Bali.

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs
Kate Nattrass Atema, Hoofd Programma Huisdieren
Hoofd Programma Huisdieren
IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Projectcoördinator ‘Blijf van mijn Dier’
Shannon Walajtys
Hoofd Noodhulpteam