Australië sluit tweede ronde af bij Internationaal Gerechtshof in Den Haag

Japan kan het aantal gevangen walvissen voor  ‘wetenschappelijk’ onderzoek niet verantwoorden en kan zelfs niet aangeven waarom ze hier walvissen voor moeten doden.

 Australië heeft de tweede ronde van het pleidooi  in de zaak tegen de Antarctische walvisjacht voor het Internationaal Gerechtshof afgerond en ze herinnerde het hof er aan dat zelfs Japans eigen deskundigen de claims van de Japanse wetenschappelijke walvisvaart niet konden steunen.

De documenten en transcripties van deze zaak met betrekking tot  de Antarctische walvisjacht: Australië vs. Japan kunt u online lezen.

De zaak werd al 3 jaar voorbereid en Australië heeft iedere steen omgekeerd  om hun bewijslast tegen deze ‘wetenschappelijke’ walvisvaart in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan op te bouwen. Ze willen hiermee aantonen dat Japan walvissen vangt voor de commerciële handel, wat in strijd is met het moratorium van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) die commerciële walvisvaart verbiedt, zeker in reservaten.

Natuurlijk bevatten deze documenten droge juridische stof.  Maar het meeste is dat niet. Om u een voorproefje te geven, geven wij u hier een aantal standpunten van Australië.  Het gaat over het compleet ontbreken van de verantwoording over het aantal gedode walvissen. Deze zijn genomen uit de verklaring van professor Philippe Sands, die hij op woensdagochtend, 10 juli jl  heeft afgelegd.  Sands refereert naar de Noorse wetenschapper, professor Lars Walløe, die optrad als getuige-deskundige voor Japan. Walløe’s verklaringen bleken vernietigend te zijn voor de Japanse kant van de zaak.

“U zag hem [Professor Boyle, die Japan vertegenwoordigde] zelf verkondigen voor het Hof dat ‘niemand van ons het begrijpt’. Hij moet hebben gehoopt op steun van professor Walløe [de Noorse wetenschapper],  maar tegen de tijd dat professor Boyle naar voren kwam,  waren de advocaten al omver geblazen door hun expert

 “…….Ik weet echt niet hoe ze de cijfers van deze vangsten hebben berekend”  verklaarde professor Walløe.  U kunt zelf een keuze maken; aan de ene kant van de kamer een gemeenschappelijke visie: 63 leden van het Wetenschappelijk Comité, professor Mangel, Dr. Gales, [respectievelijk getuige van Australië en lid van delegatie Australië]en professor Walløe:, allemaal zijn zij het eens over het ontbreken van een verklaring voor de basis van  het wetenschappelijk onderzoek zoals gesteld in JARPA II voorstel. Aan de andere kant, als alleenstaander , hebben we professor Boyle, die met een boek wappert en u met een uitgestreken gezicht en zeer direct verklaart ‘Ik heb geen flauw idee’wat het allemaal betekent. Meneer de President, dat was de meest onvergetelijke verklaring die ik ooit in een rechtszaal heb gehoord.”

“…..toen er werd gevraagd naar de aannames die Japan heeft geuit over het vangen van 50 vinvissen en 50 bultruggen over een periode van 12 jaar, in plaats van de zes jaar voor de dwergvinvissen, verklaarde hij eenvoudig weg  “Ik heb het vinvisvoorstel nooit goed gevonden” ,  en je hoorde het rumoer aan de andere kant van de zaal losbarsten. En om het nog erger te maken, zei hij ”dat er moeilijkheden waren met het bultrug voorstel”.  Toen verklaarde hij, zonder de verklaring te kennen waarop Japan zich baseert, dat de statistische basis voor de Japanse aanpak “waardeloos” was. Het was zijn eigen uitspraak “waardeloos”.  Kan het nog erger, vraagt u zich af? Ja dat kan. Toen hem werd gevraagd of hij een wetenschappelijke verklaring kon geven waarom er gekozen is voor een 12-jarige periode voor vinvissen en bultruggen in tegenstelling tot de zes jaar voor dwergvissen, gaf hij een ander helder en vernietigend antwoord: hij zei “Nee”.

--VP

Ga voor meer informatie over onze inspanningen om een einde te maken aan de commerciële walvisjacht naar onze walvispagina

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime