In actie tegen stille uitsterving van de giraffe

Hij staat vooral bekend om zijn prachtige lange nek en opvallende tekening: de giraffe (Giraffa camelopardalis). Dit fascinerende dier spreekt van oudsher tot de verbeelding van de mens. Toch nam het langste landzoogdier ter wereld de laatste 30 jaar dramatisch in aantal af. Volgens de meest recente cijfers van de IUCN (Internationale Unie voor het behoud van de natuur) is de populatie in deze periode met bijna 40% gedaald. De IUCN schat dat er in Afrika ten zuiden van de Sahara nog slechts 98.000 giraffen over zijn, reden om de soort op de Rode lijst van bedreigde soorten de status ‘kwetsbaar’ te geven. Wetenschappers gespecialiseerd in giraffen spreken van een ‘stille uitsterving’, omdat het publiek nauwelijks op de hoogte is van of in het geweer komt tegen het verdwijnen van de giraffe.

De enorme afname van de populatie giraffen wordt toegeschreven aan het op grote schaal verloren gaan en versnipperd raken van leefgebied, en stroperij voor bushmeat, botten en haren uit de staarten van giraffen. Daarnaast zijn giraffen ook het slachtoffer van de internationale handel in bewerkte giraffenbotten en jachttrofeeën. De Verenigde Staten spelen een belangrijke rol in de handel in giraffen. Het land importeerde alleen al in de afgelopen tien jaar meer dan 21.000 snijwerkjes van giraffenbot, 3.000 stukken huid, en meer dan 3.700 jachttrofeeën. Deze cijfers zijn schokkend, maar niet verrassend. Ze zijn deels te verklaren door het feit dat er in de Amerikaanse wetgeving op dit moment geen beschermingsmechanismen zijn opgenomen voor de giraffe, terwijl er nog minder giraffen over zijn dan olifanten.

We hopen dat hier nu verandering in komt. Het IFAW heeft zijn krachten gebundeld met het Center for Biological Diversity, Humane Society International, Humane Society of the United States (HSUS) en de Natural Resources Defense Council. Samen hebben we een petitie ingediend bij de Amerikaanse Fish and Wildlife Service (USFWS) voor opname van de giraffe als bedreigde soort onder de Endangered Species Act (ESA). In onze petitie benadrukken we de alarmerende neergaande lijn van de giraffenpopulaties in heel Afrika, evenals het verrassend hoge aantal giraffen dat wordt aangetroffen in de internationale handel. Met het oog op de afname van het leefgebied van de giraffe en de groei van de vraag naar lichaamsdelen en producten van de soort, vinden wij dat de Amerikaanse regering de belangrijke stap moet zetten om de soort op te nemen onder de Endangered Species Act.

Soorten die onder deze wet zijn aangemerkt als ‘bedreigd’, krijgen de hoogste bescherming die voor een soort mogelijk is, zoals een verbod op de meeste vormen van import en verkoop. Opname onder de Endangered Species Act biedt twee voordelen: de giraffe krijgt de broodnodige bescherming tegen de handel door Amerikanen én het vergroot het bewustzijn onder het publiek van de hachelijke situatie en snelle afname van deze unieke zoogdieren.

Het is onze plicht om deze bijzondere dieren te beschermen. We hopen dat de Amerikaanse regering onze waarschuwing ter harte neemt en de giraffe beschermt voordat zijn stille uitsterving een onafwendbare realiteit wordt.

--MH

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime