Aanzet voor oprichting uniek handhavingsnetwerk in de Hoorn van Afrika

Deelnemers aan de workshop over de smokkel van wilde dieren, die in 2012 voor de regio Hoorn van Afrika werd gehouden.Ik ben zojuist teruggekeerd uit Ethiopië, waar het IFAW in samenwerking met het Ethiopische Natuurbeschermingsorgaan EWCA, het Regionaal Milieucentrum voor de Hoorn van Afrika en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een unieke twee dagen durende workshop over de smokkel van wilde dieren heeft gehouden. Doel van het tweedaagse evenement was een aanzet te geven tot de oprichting van een handhavingsnetwerk voor deze vorm van criminaliteit in de Hoorn van Afrika.

Het is voor het eerst dat landen in deze regio bijeen waren voor overleg over de oprichting van een officieel orgaan voor regionale samenwerking voor de aanpak van de smokkel van wilde dieren.

Voor niet-ingewijden: de Hoorn van Afrika wordt beschouwd als een belangrijke bron én doorvoerpunt voor illegaal verhandelde wilde dieren en producten van die dieren.

De workshop werd gehouden in het conferentiecentrum van de Afrikaanse Unie in Addis Ababa en werd geopend door de Ethiopische minister voor Cultuur en Toerisme, mevrouw Tadelech Dalacho. Zij benadrukte nog eens dat de Ethiopische regering er alles aan gelegen is om de wildsmokkel een halt toe te roepen. De minister gaf bovendien aan dat haar land graag wil samenwerken met regionale en internationale partners om de smokkelaars in de regio aan te pakken.

De Amerikaanse ambassadeur voor de Afrikaanse Unie, Michael Battle, benadrukte namens de Amerikaanse regering dat een nauwere, grensoverschrijdende samenwerking in de regio noodzakelijk is, en onderstreepte nog eens de bereidheid van de VS om zich wereldwijd in te zetten voor de bestrijding van wildcriminaliteit.

Van links naar rechts: dr. Araya Asfaw, directeur van het Regionaal Milieucentrum voor de Hoorn van Afrika, Kelvin Alie van het IFAW, Tadelech Dalacho, de Ethiopische minister voor Cultuur en Toerisme, Michael Battle, de Amerikaanse ambassadeur voor de Afrikaanse Unie, en Ewnetu Bilata, directeur-generaal van het Ethiopische Natuurbeschermingsorgaan EWCA.

Alle partijen waren het erover eens dat de bestrijding van smokkelaars niet ophoudt bij de bescherming van wilde dieren alleen. Om het probleem op te lossen, moet ook de ontwikkeling van het continent worden gestimuleerd, en moet er worden gewerkt aan een veiliger, stabieler Afrika.

Het evenement werd onder meer bijgewoond door vertegenwoordigers van de landen Ethiopië, Kenia, Uganda, Djibouti, Somalië, Somaliland, Sudan, en Zuid-Sudan, en andere betrokken organisaties, zoals de Intergouvernementele Autoriteit voor Ontwikkeling (IGAD), CITES, de Freeland Foundation, TRAFFIC, WCS, de EU, en GIZ. Alle aanwezigen waren het erover eens dat er stappen moesten worden gezet voor de oprichting van een handhavingsnetwerk voor wildcriminaliteit in de Hoorn van Afrika, om de smokkel van wilde dieren effectief te kunnen bestrijden. Er werd een stuurgroep gevormd die de opdracht kreeg om binnen één jaar de benodigde voorbereidingen te treffen voor de vorming van zo'n netwerk.

Ethiopië werd gekozen als voorzitter van de stuurgroep, en IGAD werd gekozen als het mogelijke platform voor lancering van dit netwerk.

Zelf was ik bijzonder tevreden met de uitkomst van deze workshop, waarvoor de basis werd gelegd tijdens een regionale trainingsworkshop over de preventie van de smokkel van wilde dieren, die het IFAW eerder in 2011 in Djibouti organiseerde. Deelnemers aan deze workshop gaven destijds ondubbelzinnig te kennen belangstelling te hebben voor de vorming van een handhavingsnetwerk voor wildcriminaliteit in deze regio.

De nieuwe stuurgroep is een belangrijke stap vooruit voor de Hoorn van Afrika, maar we zijn er nog niet. Zowel op nationaal als regionaal niveau moet er nog veel werk worden verzet om de problemen rond wildsmokkelpraktijken aan te pakken.

Daarom streeft het IFAW op lange termijn naar capaciteitsuitbreiding en een grotere slagkracht voor de handhavingsinstanties. We zetten daarbij in op betere opsporingsmethoden, effectievere controle en de juridische strijd tegen smokkelaars van wildlife.

Ik ben er trots op deel te mogen uitmaken van een internationaal team dat de weg vrijmaakt voor een handhavingsnetwerk voor wildcriminaliteit voor de Hoorn van Afrika.

--KA

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie