20 jaar dierenwelzijnswerk in Rusland feestelijk gevierd

In het historische Tsentralny Telegraf-gebouw aan de beroemde straat Tverskaya Ulitsa in hartje Moskou verzamelden zich onlangs ruim 200 gasten voor een feestelijke avond. Ze waren allemaal gekomen om het 20-jarig bestaan van IFAW Rusland te vieren.

Onder de hooggeplaatste gasten waren ambtenaren van het ministerie van Milieu, diplomaten, wetenschappers, dierenbeschermers, begunstigden van het IFAW, filantropen, natuurfotografen en -filmmakers, beroemdheden, en zowel Russische als buitenlandse journalisten.

Het evenement werd in goede banen geleid door de bekende journalist en muziekcriticus Artemi Troitskiy en werd opgeluisterd door een muzikaal optreden van Vasia Oblomov. Ook werd de Russische vertaling van Secret of the White Whale gepresenteerd, een boek geschreven door Margaret Strejbosch, met illustraties van Charles Michels.

Tijdens de feestelijke avond werd bovendien voor het eerst een 18 minuten durende documentaire vertoond over de geschiedenis van IFAW Rusland en de resultaten die in de afgelopen 20 jaar zijn geboekt. Terugkijkend op ons werk hier ben ik ontzettend trots op wat één landelijke vestiging voor dierenwelzijn kan betekenen, niet alleen op regionaal niveau, maar wereldwijd.

Ik noem een aantal belangrijke resultaten, gerangschikt naar onderwerp:

Wildlifecriminaliteit

  • We hebben het voortouw genomen tegen de zeehondenjacht in de Noordelijke IJszee en druk uitgeoefend op de Russische regering om de import van alle zeehondenproducten te verbieden.
  • Campagnes van het IFAW hebben geleid tot hogere straffen voor de illegale handel in wilde dieren (2014), inclusief de handel via internet (2015), een ontwikkeling die uiteindelijk heeft geleid tot een aanpassing van het Russische strafrecht.
  • Tot nu toe heeft het IFAW in veertien landen van het GOS en de voormalige Sovjetunie douanebeambten getraind in het opsporen en herkennen van illegale producten.
  • Om bedreigde wilde dieren en hun leefgebieden te beschermen, steunt het IFAW sinds 1997 anti-stropersbrigades in het Russische Verre Oosten (amoertijgers, amoerpanters) en in Europees Rusland (saiga-antilopen).

Bescherming van walvissen

  • Een historische overwinning werd geboekt in 2007, toen Shell besloot zijn pijpleiding bij Sachalin om te leiden om de voedselgronden van de westelijke grijze walvis te sparen.
  • We doen doorlopend onderzoek naar het leefgebied van de witte dolfijn.

Hulp aan dieren in nood

  • We hebben meer dan 200 weesberen opgevangen, gerehabiliteerd en uitgezet, en een succesvolle lobby gevoerd voor een verbod op de winterslaapjacht (in 2012 ingevoerd).
  • Sinds 2000 verzorgt het IFAW de rehabilitatie en uitzetting van zeldzame valken en schildpadden die bij smokkelaars in beslag zijn genomen.
  • We werken aan rehabilitatie en uitzetting van verweesde amoertijgers.

Huisdieren

  • Het sterilisatie/castratieproject van het IFAW voor zwerfhonden resulteerde in 2002 in wetgeving waarmee Moskou overstapte op een ‘niet-afmaken’-beleid.

Zeer verheugend was het bericht van het ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen, dat het IFAW op haar website feliciteerde met het bereiken van deze historische mijlpaal.

Tot slot wil ik nog de medewerkers van IFAW Rusland bedanken die zich al twee decennia lang met grote, niet aflatende ijver inzetten voor een beter Rusland voor mens en dier.

--AD

Lees meer over IFAW's Berenopvangcentrum in Rusland.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime