Science Advisor

Dr. David M. Lavigne

Wetenschappelijk adviseur

Werkterrein

David Lavigne begon in 1969 – het oprichtingsjaar van het IFAW – met onderzoek naar zeehonden. Door de jaren heen verlegde hij het accent van zijn onderzoek van milieufysiologie naar populatiedynamica, natuurbeheer, natuurbeschermingsbiologie, en beleid inzake het beheer van natuurlijke rijkdommen. Momenteel zijn dit zijn belangrijkste aandachtsgebieden: interacties tussen mensen, dieren en het milieu, in het bijzonder vraagstukken rond ecologische duurzaamheid en duurzame ontwikkeling; de wetenschappelijke evaluatie van plannen voor het selectief doden van in het wild levende dieren; de effecten van klimaatverandering op dieren en de biosfeer; de relatie tussen dierenwelzijn en natuurbescherming; en politieke beleidsvorming inzake natuurbescherming.

David heeft in tal van internationale wetenschappelijke commissies zitting gehad en is door diverse parlementaire commissies in Canada, België en de Europese Unie als deskundige gehoord. Ook is hij enkele malen als getuige-deskundige voor commissies van het Amerikaans congres en de Raad van Europa opgeroepen. Hij heeft een groot aantal lezingen verzorgd, van Noord-Amerika en de Europese Unie tot Australië, Noorwegen en Zuid-Afrika, en is een veelgevraagd spreker op internationale conferenties. Zijn toespraak tot de zesde Internationale Conferentie over de Toekomst van Natuur en Milieu, die hij in 2011 aan de Universiteit van Newcastle hield, was getiteld: "De bescherming van natuur en milieu heeft behoefte aan een nieuw, interdisciplinair paradigma."

Achtergrond

 • Member, Working group on the Animal Welfare Aspects of the Killing and Skinning of Seals, European Food Safety Authority
 • Executive Director, International Marine Mammal Association
 • Professor, Department of Zoology, University of Guelph, Canada3
 • Member, Pinniped Fishery Interaction Task Force on Sea Lion/Steelhead Conflict, National Marine Fisheries Service, USA
 • Member, International Scientific Advisory Committee, Hellenic Society for the Study and Protection of the Mediterranean Monk Seal (MOm)
 • Member, Steering Committee, European Commission/IUCN Spanish Monk Seal Project
 • Member, Scientific Advisory Committee, Marine Mammals Action Plan, United Nations Environment Programme
 • Member, Seal Specialist Group, World Conservation Union (IUCN)

Opleiding

 • Bachelor of Science (BSc), Zoology, University of Western Ontario, Canada
 • Master of Science (MSc), Zoology, University of Guelph, Canada,
 • PhD, Zoology, University of Guelph, Canada
 • Dr philos, Biology, University of Oslo, Norway

Geselecteerde publicaties

Boeken/Bijdragen aan boeken

 • Lavigne , D.M. 2009. Harp Seal Pagophilus groenlandicus.. pp. 542-546. In W.F. Perrin, B. Würsig, and J.G.M. Thewissen (eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. Second Edition. Elsevier, San Diego.
 • Lavigne, D.M. (ed.). 2006. Gaining Ground: In Pursuit of Ecological Sustainability. International Fund for Animal Welfare, Guelph, Canada; and Univeristy of Limerick, Limerick Ireland.
 • Lavigne, D.M. 2006. Wildlife Conservation and the Pursuit of Ecological Sustainability: A Brief Introduction. pp. 1-18. In D.M. Lavigne (ed.). Gaining Ground: In Pursuit of Ecological Sustainability. International Fund for Animal Welfare, Guelph, Canada, and University of Limerick, Limerick, Ireland.
 • Lavigne, D.M., R. Kidman Cox, V. Menon, and M. Wamithi. 2006. Reinventing wildlife conservation for the 21st Century. pp. 379-425. In D.M. Lavigne (ed.). Gaining Ground: In Pursuit of Ecological Sustainability. International Fund for Animal Welfare, Guelph, Canada, and University of Limerick, Limerick, Ireland.
 • Lavigne, D.M. 2005. Reducing the Agricultural Eco-Footprint: Reflections of a Neo-Darwinian Ecologist. pp. 119-166. In A. Eaglesham, A. Wildeman, and R.W.F. Hardy (eds.). Agricultural Biotechnology: Finding Common International Goals. National Agricultural Biotechnology Council Report 16. NABC, Ithaca, NY. Available at https://nabc.cals.cornell.edu/ pubs/nabc_16/talks/lavigne_corrected.pdf.
 • Lavigne, D.M. 2003. Marine Mammals and Fisheries: The Role of Science in the Culling Debate. pp. 31-47. In N. Gales, M. Hindell and R, Kirkwood (eds.). Marine Mammals: Fisheries, Tourism and Management Issues. CSIRO Publishing, Collingwood, Victoria, Australia.      
 • Lavigne, D.M. 2002. Ecological footprints, doublespeak, and the evolution of the Machiavellian mind. pp. 63-91.  In W. Chesworth, M.R. Moss, and V.G. Thomas [eds]. Sustainable Development: Mandate or Mantra? The Kenneth Hammond Lectures on Environment, Energy and Resources. 2001 Series. Faculty of Environmental Sciences, University of Guelph, Guelph, Canada.
 • Lavigne, D.M., V.B. Scheffer, and S.R. Kellert. 1999. The evolution of North American attitudes toward marine mammals. pp 10-47. In J.R. Twiss Jr. and R.R. Reeves (eds.). Conservation and Management of Marine Mammals. Smithsonian Institution Press, Washington and London.
 • Lavigne, D.M. 1999. The Hawaiian Monk Seal: Management of an Endangered Species. pp. 246-266. In J.R. Twiss Jr. and R.R. Reeves (eds.). Conservation and Management of Marine Mammals. Smithsonian Institution Press, Washington and London.
 • Ragen, T.J. and D.M. Lavigne. 1999. The Hawaiian Monk Seal: Biology of an Endangered Species. pp. 224-245. In J.R. Twiss Jr. and R.R. Reeves (eds.). Conservation and Management of Marine Mammals. Smithsonian Institution Press, Washington and London.
 • Lavigne, D.M., C.J. Callaghan, and R.J. Smith. 1996. Sustainable Utiliization: The Lessons of History. pp 250-265. In V.J. Taylor and N. Dunstone (eds.). The Exploitation of Mammal Populations. Chapman and Hall, London.
 • Lavigne, D.M. and K.M. Kovacs. 1988. Harps &Hoods: Ice-breeding seals of the Northwest Atlantic. University of Waterloo Press, Waterloo, Ontario.
 • Beddington, J.R., R. Beverton, and D.M. Lavigne (eds). 1985. Marine Mammals and Fisheries. George Allen and Unwin Ltd., London

Artikelen in vaktijdschriften

 • Cooke, J., R. Leaper, P. Wade, D. Lavigne and B. Taylor. 2012. Management rules for marine mammal populations: a response to Lonergan. Marine Policy, 36:389-392.
 • Lavigne, D.M. and W.S. Lynn. 2011. Canada’s commercial seal hunt: It’s more than a matter of humane killing. Journal of Animal Ethics, 1:1-5.
 • Leaper, R., D.M. Lavigne, P. Corkeron, and D. Johnston. 2010. Towards a precautionary approach to managing Canada’s commercial harp seal hunt. ICES Journal of Marine Science 67: 316-320. Available at https://icesjms.oxfordjournals.org/cgi/content/full/67/2/316 .
 • Kirkman, S.P. and D.M. Lavigne. 2010. Assessing the hunting practices of Namibia’s commercial seal hunt. South African Journal of Science 106:3/4, Art. #166. 3pp. Available at https://www.sajs.co.za/index.php/SAJS/article/viewArticle/166/211.
 • Lavigne, D.M. 2010. CITES alone cannot solve the elephant crisis. Gajah – the Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group, 32:74-79.
 • Leaper, R. and D.M. Lavigne. 2008.  How much do large whales eat? J. Cetacean Res. Manage. 9(3):13-22.
 • Johnston, D.W., A.S. Friedlaender, L. Torres, and D. Lavigne. 2005. Variation in sea ice cover on the east coast of Canada from 1969 to 2002: Climate variability and  implications for harp and hooded seals. Climate Research, 29:209-222.

Mediacontact

Contactpersoon voor Dr. David M. Lavigne:
Michelle Cliffe
IFAW Canada
Tel: +1 (647) 986-4329
Email: mcliffe@ifaw.org