Matt Collis, Waarnemend Hoofd Walvisprogramma

Matt Collis

Waarnemend Hoofd Walvisprogramma

Als waarnemend hoofd van IFAW’s Walvisprogramma coördineert Matt Collis onze inspanningen om majestueuze walvissen te beschermen tegen de commerciële jacht en de vele andere gevaren die hen bedreigen.

Matt zet zich bij het IFAW al meer dan tien jaar in voor walvissen. Hij werkte vanuit onze kantoren in Engeland (Londen) en Australië (Sydney). Matt werkt al sinds 2005 bij het IFAW. Hij begon in ons kantoor in Londen, waar hij bij alle IFAW-campagnes betrokken was en de contacten met de Britse overheid coördineerde. Zes jaar later, in 2011, stapte hij over naar Sydney.

Bij IFAW Oceanië gaf Matt als Policy & Campaigns Manager leiding aan campagnes die vooral gericht zijn op de bescherming van walvissen in de regio en van diverse prachtige inheemse diersoorten in Australië zoals koala’s, wombats, en kangoeroes. Matt heeft op diverse aandachtsgebieden gebruik weten te maken van zijn kennis van politiek en beleidszaken en van zijn ervaring als campagneleider: de Japanse walvisjacht in de Zuidelijke IJszee; olieboringen in Australische wateren; scheepvaartverkeer rond Nieuw-Zeeland; en ontwikkelingen die het leefgebied van de koala bedreigen. Matt is ook een aantal keren als getuige-deskundige opgeroepen door de Australische Senaat en op Australische media leverde hij regelmatig commentaar op wildlife-aangelegenheden. Matt werd door de Australische overheidsdelegatie bij CITES (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten) en de IWC (Internationale Walvisvaartcommissie) gevraagd om als adviseur op te treden en de jaarlijkse congressen van deze organisatie namens het IFAW bij te wonen.

In augustus 2016 keerde Matt terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar een IFAW-delegatie zich onder zijn leiding voorbereidde op de vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie die in oktober 2016 werd gehouden. Daarna nam hij zijn huidige taak voor het Walvisprogramma op zich.