Peter Pueschel, Hoofd Internationale Milieuverdragen, 2001-2015

Peter Pueschel

Hoofd Internationale Milieuverdragen, 2001-2015

Werkterrein

Als Hoofd Internationale Verdragen had Peter in het bijzonder de taak om zich te focussen op het beleidswerk van het IFAW en om bij internationale conventies draagvlak te creëren voor onze beleidsuitgangspunten.

Peter had de leiding over IFAW’s beleidswerk van 2001 tot 2015, tot hij plotseling overleed. Hij laat een nalatenschap achter van compassie, integriteit en moed die ons allemaal blijft inspireren om een betere wereld voor dieren en mensen te creeëren.

Eerder gaf hij leiding aan het Tijgerprogramma. Ook gaf Peter leiding aan de ontwikkeling van het Wildlife Trade Programme bij IFAW en fungeerde hij als regionaal campagneleider binnen de Europese Unie. Hij had een adviserende rol in het programma tegen wildlifecriminaliteit en de Europese campagne om een eind te maken aan de illegale ivoorhandel.

Ruim 30 jaar deed Peter internationale ervaring op tijdens projecten op zee en aan land, van lokale gemeenschappen tot hoge internationale beleidsonderhandelingen. Onder Peters leiding werd mede dankzij het IFAW meer internationale bescherming afgedwongen voor vele in het wild levende diersoorten, waaronder diverse soorten haaien, zeepaardjes, land- en zeeschildpadden, walvissen, olifanten en tijgers.

Hij was een actief bestrijder van de internethandel in wilde dieren en droeg in belangrijke mate bij aan het besluit van eBay om het aanbieden van de koop en verkoop van ivoor van zijn sites te verbieden. Hij leidde de campagne Think Twice, welke toeristen wereldwijd aanzet om geen schadelijke souvenirs mee naar huis te nemen. Hij had ook een belangrijke rol in het ontwikkelen van het IFAW trainingsprogramma van douanebeambten.

Peter leverde ook regelmatig een bijdrage aan publicaties van het IFAW en hij trad op als spreker op voor partijoverschrijdende werkgroepen van het Europees Parlement en voor de Europese Commissie, het Amerikaans congres en de werkgroep Natuur- en Milieucriminaliteit van INTERPOL. Ook vertegenwoordigde hij het IFAW al heel wat jaren bij conferenties in het kader van de voor het IFAW meest relevante internationale verdragen, zoals de Conferentie van Partijen van CITES (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten), het Verdrag van Bonn inzake trekkende wilde diersoorten, het Global Tiger Forum, de Conventie inzake Biodiversiteit, de Internationale Walvisvaartcommissie en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Peter wilde van deze wereld een betere plaats maken voor dieren en mensen door de waarde van dierenwelzijn in internationale verdragen en wetgeving te verwerken en door innovatieve manieren te gebruiken om politici en publiek te beïnvloeden.

Achtergrond

  • Programme Director for Tigers and other Regional Priorities
  • European Campaigns Director
  • Programme Director for the Wildlife Trade Programme, IFAW
  • CITES Coordinator, European Union, IFAW
  • Director, Department of Ocean Ecology and Antarctica, Greenpeace International
  • Head of Department, Wildlife, Forests and Oceans, Greenpeace Germany
  • Member, Shark Specialist Group, IUCN
  • Founding Board Member, Aktionsgemeinschaft Artenschutz e. V., Germany
  • Community Service NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union, Germany)

Opleiding

  • Bachelor of Science (BSc), Electrical Engineering, University of Applied Science Mittelhessen, Germany