Rebecca Keeble

Rebecca Keeble

Senior medewerker Beleidszaken & Campagnes, IFAW Oceanië

Rebecca zet zich al meer dan 15 jaar in voor de strijd tegen de handel in wilde dieren, voor de bescherming van dieren en leefgebieden in zee en op het land, en voor dierenwelzijnsvraagstukken in Zuidoost-Azië en landen rond de Grote Oceaan.   

In al die tijd is Rebecca op vele fronten actief geweest. Ze voerde tot in de hoogste regeringskringen en bij diverse internationale conventies pleidooien voor meer bescherming voor bedreigde soorten en leefgebieden. Ze ontwikkelde programma’s om het welzijn van huisdieren in inheemse gemeenschappen in de regio te verbeteren. Ze trad op als onafhankelijk adviseur voor delegaties van de Australische overheid bij internationale conventies als CITES (de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten), CMS (het Verdrag van Bonn inzake trekkende diersoorten) en UNFCCC (het Klimaatverdrag van de VN). Ook is ze als onafhankelijk adviseur betrokken bij een aantal nationale en internationale werkgroepen die plannen ontwikkelen voor de bescherming van diersoorten, in het bijzonder soorten als haaien, zeehonden, doejongs, schildpadden, zeevogels, walvissen en dolfijnen.

Daarnaast heeft Rebecca zich verbonden met particuliere dierenwelzijnsinitiatieven als de Cetacean Round Table, Save Our Marine Life, de Antarctic Ocean Alliance en de Antarctic and Southern Ocean Coalition.

Op dit moment is Rebecca verantwoordelijk voor de programma’s van IFAW Oceanië die gericht zijn op de handel in wilde dieren en de bescherming van de mariene omgeving. Daarnaast  voorziet zij IFAW Oceanië van beleidsmatig en strategisch advies op alle campagneterreinen. De belangrijkste prioriteiten zijn nu voortzetting van de strijd tegen de commerciële walvisjacht in de regio, het instellen van maatregelen die moeten voorkomen dat walvissen in Australische en Nieuw-Zeelandse wateren in botsing komen met schepen, en het – in overleg met overheid en bedrijfsleven – toewerken naar een importverbod voor ivoor van olifanten en neushoorns.

Rebecca behaalde een bachelordiploma Milieubeheer en Toerisme en een master Milieurecht.

Related blog posts