Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn

Jason Bell

Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn

Werkterrein

Jason draagt strategische en operationele verantwoordelijkheid voor de campagnes en internationale activiteiten van het IFAW. Hij geeft het IFAW de strategische leiding en sturing die nodig zijn voor een effectieve uitvoering van alle campagnes en programma’s binnen de organisatie.

Jason was regiodirecteur zuidelijk Afrika en hoofd van het Olifantenprogramma. Dit programma is inmiddels uitgegroeid tot het Landscape Conservation Program. Nog recenter was hij vicepresident Internationale Bedrijfsvoering en werkte hij samen met vestigingen over de hele wereld om de missie van het IFAW op wereldwijde schaal uit te voeren.

Onder leiding van Jason heeft het IFAW leefgebieden voor olifanten weten veilig te stellen in zuidelijk Afrika, Oost-Afrika, India en China.  Jason is ook betrokken geweest bij diverse overplaatsingen van olifanten, waaronder de 'verhuizing' van een complete kudde van 83 olifanten uit een gebied in het district Phirilongwe in Malawi, waar zich voortdurend gewelddadige confrontaties met de bewoners van het gebied voordeden. Daarnaast heeft hij eraan bijgedragen dat de Zuid-Afrikaanse regering het beheer van olifantenpopulaties heeft veranderd van een aanpak die resulteerde in het afschieten van olifanten in een meer wetenschappelijk verantwoorde aanpak waarbij aandacht is voor het beheer van de leefgebieden van olifanten.

Jason is ervan overtuigd dat de betrokkenheid en inzet van de lokale bevolking onmisbaar zijn om echt iets te kunnen betekenen voor wilde dieren en huisdieren. Als directeur van IFAW zuidelijk Afrika heeft hij lokale gemeenschappen ingeschakeld om een belangrijke rol te spelen bij het behoud van de natuur en de bescherming van dieren.  

Jason heeft ook veel oog voor beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Daar hield hij zich tijdens zijn studie aan de Universiteit van Pretoria als lobbyist al mee bezig. Hij is vooral geïnteresseerd in de relatie tussen wetenschap, politiek en de bescherming van wilde dieren.

Achtergrond

  • Researcher, University of Pretoria

Opleiding

  • Bachelor of Science, Zoology, University of Pretoria
  • Honors Degree, Ecology, University of Pretoria

Mediacontact

Contactpersoon voor Jason Bell:
Christina Pretorius
IFAW Zuid-Afrika
Tel: +27 (21) 701 8642
Mobile: +27 (82) 330 2558
Email: cpretorius@ifaw.org