Jan Hannah

Janice Hannah

Projectleider Northern Dogs

Werkterrein

In haar dubbelrol als Senior Education and Research Specialist & Northern Dogs Project Manager is Janice Hannah verantwoordelijk voor de ontwikkeling, begeleiding en evaluatie van IFAW's huisdierenprojecten in Canada. Daarnaast geeft zij sturing aan de educatieve projecten van het IFAW in Canada en elders in de wereld. In de twintig jaar dat ze bij het IFAW werkte, is Janice op vele programmaterreinen actief geweest: zeezoogdieren (onderzoek en voorlichting); educatieve projecten in het kader van Animal Action Week; noodhulp; beleidsontwikkeling; en de handel in wilde dieren.

Ook voor huisdieren zet zij zich graag in. Ze heeft jarenlange ervaring met het werken met dieren, waarbij ze ook de belangen van de mensen in de omgeving niet uit het oog verliest. Met een combinatie van goede voorlichting en actieve betrokkenheid van de gemeenschap wil zij diervriendelijke en duurzame projecten tot stand brengen, die de gezondheid en het welzijn van dieren bevorderen.

Toerusting, advisering, hulp bij de ontwikkeling en dienstverlening zijn voor het IFAW de belangrijkste ingrediënten voor het creëren van oplossingen, die op de lokale context en cultuur zijn toegesneden.

Janice geeft leiding aan de ontwikkeling en het beheer van lokale gemeenschapsprojecten, maar ze werkt ook – deels als adviseur – mee aan de beleidsvorming ten aanzien van huisdierenwelzijn, programmaontwikkeling en internationale vraagstukken. 

In de afgelopen jaren heeft ze zich ingezet voor IFAW-projecten op het gebied van huisdierpopulatiebeheer en rabiësbestrijding, alsmede voor het versterken van de capaciteit van gemeenschappen om het welzijn van huisdieren in het eigen woongebied te waarborgen.

Opleiding

Jan behaalde een BSc in Wildlife Biology aan de University of Guelph, Canada, en een Master in Onderwijs en Opvoedkunde aan de Niagara University, Niagara Falls (VS).