Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming

Patrick Ramage

Hoofd Programma Oceaanbescherming

Werkterrein
Als hoofd van het Walvisprogramma zet Patrick zich namens het IFAW in om majestueuze walvissen te beschermen tegen de commerciële jacht en de talloze andere gevaren die hen bedreigen.

Naast de lopende campagnes in Japan, IJsland en Noorwegen geven Patrick en zijn collega's van het Walvisprogramma ook steun aan de meest uiteenlopende andere IFAW-projecten, zoals bultrugonderzoek in Zanzibar, een educatief project voor scholieren in Dominica vanuit een 'drijvend klaslokaal', en walvisonderzoek van absolute topkwaliteit via het hypermodern onderzoekvaartuig Song of the Whale. In samenwerking met IFAW Rusland probeert Patricks team te voorkomen, dat er een boorplatform wordt gebouwd in wateren die voor de toch al met uitsterven bedreigde populatie westelijke grijze walvissen van levensbelang zijn, omdat ze er hun voedsel vinden en hun jongen grootbrengen. 
Verder tracht Patricks walvisteam meer te weten te komen over de walvissen, die zich binnen de Stellwagen Bank National Marine Sanctuary voor de kust van Cape Cod ophouden. Deze wateren zijn een belangrijke voedselbron voor veel verschillende zeezoogdieren, waaronder ook de ernstig met uitsterven bedreigde noordkapers.

Al ruim twintig jaar houdt Patrick zich met internationale milieuvraagstukken bezig. Ook stond hij minstens twaalf keer aan het hoofd van een IFAW-delegatie die naar vergaderingen van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) werd afgevaardigd. Daarnaast is hij geaccrediteerd vertegenwoordiger bij de VN-conferentie inzake milieu en ontwikkeling, de VN-conferentie inzake bevolking en ontwikkeling, de Wereldhandelsorganisatie en de Arctische Raad.

Patrick is een veelgeciteerd pleitbezorger voor natuur en milieu en houdt regelmatig toespraken voor de media, overheidsvertegenwoordigers, bedrijven en universiteiten. Ook treedt hij op als getuige-deskundige voor commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden op de terreinen buitenlandse zaken en natuurlijke hulpbronnen.  

Achtergrond

  • Director of Public Affairs, IFAW International
  • Director, Global Legislators Organization for a Balanced Environment (GLOBE)
  • Senior Policy Analyst, MBD Inc., Washington D.C.
  • Russian and German Linguist, U.S. Army Military Intelligence

Opleiding

  • Bachelor of Arts, Political Science, University of Maryland, College Park Maryland
  • Russian Language Program, Defense Language Institute, Monterey, California
  • USA Advanced German, Foreign Language Training Center Europe  Munich, Germany

Mediacontact

Contactpersoon voor Patrick Ramage:

Kerry Branon
Media Asset Manager, IFAW International Operations Center
Tel: +1-508-744-2068
Email: kbranon@ifaw.org