Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu

Kelvin Alie

Vice-president IFAW

Werkterrein

Kelvin is sinds 2001 werkzaam bij het IFAW. Als vice-president is hij hoofdverantwoordelijk voor de advisering aan de president en directie op het gebied van strategisch beleid. Onder aanvoering van Kelvin, die al 15 jaar beroepsmatig actief is als natuurbeschermer, voert het IFAW wereldwijd strijd tegen de handel in wilde dieren met activiteiten die specifiek gericht zijn tegen de illegale handel in ‘hoogwaardige’ soorten. Hij ziet erop toe dat dierenwelzijnsaspecten worden betrokken bij het formuleren van beleid inzake de handel in wilde dieren.

Onder zijn leiding breidde het IFAW haar rol in de strijd tegen internationale handel in wilde dieren uit door samenwerkingen met INTERPOL, andere ngo’s en nationale en regionale handhavingsautoriteiten in Afrika en Azië om de handel in wilde dieren te bestrijden. Kelvin zorgde er ook voor dat het IFAW meer douaniers en andere wetshandhavers kon opleiden, uitrusten en ondersteunen, en andere landen kon ondersteunen in het ontwikkelen van plannen om de handel tegen te gaan. Dankzij deze capaciteitsuitbreiding werden al zeker 95 handhavingstrainingen in 39 landen verzorgd en minstens 3.300 eerstelijns handhavingsfunctionarissen (douaniers, grenspolitie, natuurbeschermers, parkwachters) getraind en toegerust; ook werd geassisteerd bij het opzetten van het Horn of Africa Wildlife Enforcement Network (HA-WEN).

Kelvin werd tijdens het New York Wildlife Conservation Film Festival onderscheiden voor zijn ‘buitengewone inzet voor de handhaving van natuurwetgeving’. Ook werkte hij samen met ambtenaren van INTERPOL bij de opsporing van en strijd tegen smokkelaars van ivoor en neushoornhoorn in Afrika. Mede van zijn hand is een studierapport dat in het vaktijdschrift Biological Conservation werd gepubliceerd en waarin de verbanden worden aangetoond tussen natuurbescherming enerzijds en internationale conflicten, onveiligheid en ontwikkeling anderzijds. Kelvin maakt momenteel deel uit van de taakgroep ‘illegale handel in milieugevoelige artikelen’ van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO). Kelvin heeft een aantal presentaties op het terrein van wildlife criminaliteit verzorgd en treedt op als een van de hoofdinstructeurs tijdens de door het IFAW georganiseerde toerustingstrainingen ter preventie van de illegale handel in wildlife producten.

Opleiding
Master of Science (MSc), Biodiversity Conservation, University of Hull, VK
Master of Arts (MA), Economie, City College of New York, USA
Diploma Bosbouw, Cyprus Forestry College, Republiek Cyprus

Mediacontact

Contactpersoon voor Kelvin Alie:
Kerry Branon
Media Asset Manager, IFAW International Operations Center
Tel: +1-508-744-2068
Email: kbranon@ifaw.org