Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's

Azzedine Downes

President en Algemeen Directeur

Werkterrein

Als President-directeur is Azzedine Downes verantwoordelijk voor de strategische visie, aan de hand waarvan het IFAW een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van een standaard voor natuurbescherming en dierenwelzijn.

Al zestien jaar verricht Azzedine baanbrekend werk op het gebied van natuurbescherming. In zijn vorige functie als Vice-president van het IFAW gaf Azzedine leiding aan onze programma’s en campagnes en de internationale activiteiten van de organisatie. Hij wist deze belangrijke werkterreinen zo op elkaar af te stemmen, dat het IFAW als dierenwelzijnsorganisatie wereldwijd aan invloed heeft gewonnen en haar activiteiten in de ruim veertig landen waar het IFAW al actief is, verder heeft uitgebreid.

Onder leiding van Azzedine opende het IFAW haar eerste kantoor in het Midden-Oosten en werden activiteiten gericht op het welzijn en de bescherming van dieren wereldwijd verder uitgebreid. Hij was verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het IFAW-programma Prevention of Wildlife Trafficking (primair gericht op wetshandhaving), dat opsporingsambtenaren en douanebeambten traint en ondersteunt in hun strijd tegen de nog steeds toenemende illegale handel in wilde dieren. Steunend op zijn uitgebreide kennis van de internationale clandestiene handel in wilde dieren werd binnen het IFAW het programma Wildlife Crime and Consumer Awareness opgezet.

Azzedine heeft ook leiding gegeven aan een project om de activiteiten van IFAW's Tijgerteam naar Bhutan en zuidelijk Azië uit te breiden, een noodzakelijke stap om de bescherming van tijgers in hun hele verspreidingsgebied te versterken en uit te breiden.

Ook heeft hij aan het hoofd gestaan van de afvaardiging naar de CITES-Conferentie van Partijen. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan campagnes om de handel in wilde dieren terug te dringen en de schadelijke gevolgen van die handel zoveel mogelijk te beperken. De teams onder zijn leiding verlenen ook directe hulp aan in het wild levende dieren en huisdieren via de programma's Noodhulp en Huisdieren.

In 2015 werd Azzedine genoemd in de lijst “The 100 Most Creative People in Business” van Fast Company. Daarnaast werd hij uitgenodigd als lid van de Global Tiger Forum Advisory Council en de US Trade and Environment Policy Advisory Committee. In 2016 noemde de NonProfit Times Azzedine als één van de zestien nieuwkomers in hun Top 50 Power and Influence list.

Azzedine, die vloeiend Engels, Frans en Arabisch spreekt, is een begenadigd spreker die het werk van het IFAW in deze drie talen regelmatig via de media voor het voetlicht brengt.

Azzedine werkt met overgave aan oplossingen voor de vele problemen, waar in het wild levende dieren en huisdieren in deze complexe wereld mee worden geconfronteerd. Aan de hand van gedegen wetenschappelijk onderzoek en een pragmatische visie op dierenwelzijn streeft hij naar oplossingen die binnen de culturele context passen.

 

Achtergrond vóór indiensttreding bij het IFAW

Hoofd delegatie USAID AMIDEAST, Marokko

Hoofd van een team, gesponsord door de United States Agency for International Development, belast met de ontwikkeling van financiële en onderwijssystemen met het oog op de verbetering van het onderwijs aan meisjes in het nationale schoolsysteem.

Hoofd delegatie USAID: AMIDEAST, Jeruzalem

In het kader van het Vredesakkoord uit 1994 tussen Israël en Palestijnen gaf hij leiding aan een project dat door de United States Agency for International Development werd gefinancierd en als doel had om de bestuursstructuur van de ministeries van ruimtelijke ordening, financiën en justitie op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook te verbeteren.

Amerikaans Vredeskorps, waarnemend regiodirecteur voor Eurazië en de het Midden-Oosten.

Destijds door president Clinton voorgedragen om in deze regio leiding te geven aan de missie van het Vredeskorps

Hoofd operaties Amerikaans Vredeskorps, regio’s Eurazië en Midden-Oosten

 

Opleiding

Master’s Degree in Administration, Planning and Social Policy, Harvard University

Bachelor of Arts (BA) Franse taal- en letterkunde, Providence, Rhode Island, VS

Universiteit van Fribourg, Zwitserland, Certificaat Franse taalkunde

 

Mediacontact

Contactpersoon voor Azzedine Downes:
Kerry Branon
Media Asset Manager, IFAW International Operations Center
Tel: +1-508-744-2068
Email: kbranon@ifaw.org