Internationale actiedag tegen zeehondenjacht

Schitterende beelden van pasgeboren zeehondenjongen in Canada werden afgelopen donderdag geprojecteerd op een gebouw in Brussel, vlakbij de locatie waar Europese beleidsmakers momenteel de mogelijkheid bespreken van een handelsverbod in zeehondenproducten.

Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) wil met deze actie laten zien dat de  pups die momenteel op het ijs liggen een wreed lot wacht in de jaarlijkse commerciële zeehondenjacht. Deze jacht zal in Canada naar verwachting later deze maand van start gaan. Het IFAW dringt er bij de leden van het Europees Parlement en de ministers van de Europese lidstaten op aan om een volledig handelsverbod te steunen en ervoor te zorgen dat de wetgeving waterdicht wordt gemaakt.

Rikkert Reijnen, beleidsmedewerker IFAW Nederland zei: "We staan aan de vooravond van een historisch besluit waarmee we duidelijk maken dat Europa niet betrokken wil zijn bij een dergelijke bloedige handel. Alleen een volledig verbod biedt de garantie dat producten van zeehonden niet meer in Europa op de markt terecht komen. Naast Nederland, België en Slovenië, waar al een handelsverbod reeds is ingesteld, laten ook andere Europese burgers zien dat zij fel gekant zijn tegen deze jacht. Het is nu de verantwoordelijkheid van de politieke vertegenwoordigers in het parlement om een totaal verbod, zonder wettelijke mazen, te steunen."

Het wetsvoorstel werd in juli 2008 aangekondigd en het Europees Parlement zal in april in Straatsburg hierover stemmen. Het IFAW benadrukt dat het voorstel van de Commissie dient te worden aangepast om  sluiproutes van de zeehondenhandel te voorkomen. Het voorstel laat bepaalde uitzonderingen toe voor zogenaamde ‘humane jachtactiviteiten’. Dergelijke uitzonderingen zijn niet realistisch en praktisch onuitvoerbaar en oncontroleerbaar, gezien de typische omstandigheden van de commerciele jacht (ontoegankelijk gebied, barre weersomstandigheden) en het jachtgebied dat ongeveer vijf keer zo groot als Nederland is

De enorme projectie (12m x 12m) van beelden van zeehondenjongen die dit jaar zijn geboren en momenteel op het ijs liggen werd vertoond enkele dagen voor de Internationale Actiedag tegen de zeehondenjacht (15 maart). Beelden lieten zogenaamde “whitecoat” zeehondenjongen zien. De pups worden zo genoemd vanwege hun witte vacht, die zij na ongeveer 12 dagen verliezen, en dat is ook het moment waarop zij wettelijk bejaagd mogen worden.

Reijnen: "Het IFAW verzet zich tegen de commerciële zeehondenjacht, omdat het gezien de typische omstandigheden van de jacht, onmogelijk is om de zeehonden op humane wijze te doden. De pelzen van gedode zeehonden eindigen uiteindelijk als overbodige luxe producten, en duizenden kadavers worden achtergelaten of weggegooid. Een onvoorwaardelijk EU-verbod zou een cruciaal gedeelte van de markt afsluiten, de jacht sterk terugdringen en de boodschap uitdragen dat Europa weigert te handelen in deze producten (afkomstig van dieren gedood op dergelijke wrede wijze). "Zeehonden worden neergekuppeld of neergeschoten, voornamelijk om de bontindustrie van zeehondenpelzen te voorzien. Een groot deel van de zeehonden sterven een langzame en pijnlijke dood.

Vorig jaar heeft de Canadese regering een quota ingesteld voor het doden van 275.000 zeehonden. Dit jaar zal de jacht naar verwachting in de laatste week van maart beginnen met een soortgelijk quota.

Extra informatie:
• In juli kondigde EU milieucommissaris Stavros Dimas het voorstel aan voor een verbod op de handel in zeehondenproducten in de EU.  Dit gebeurde na groeiende politieke oppositie en een enorme publiek protest in de Europese Unie over de voortdurende commerciële jacht op jonge zeehonden.
• In januari stemde een overweldigende meerderheid van de Milieucommissie voor een volledig verbod op de handel in zeehondenproducten.
• In maart heeft de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) tegen een labeling systeem gestemd en wederom heeft een overweldigende meerderheid van de europarlementariers gestemd voor een volledig verbod op de handel.
• De Europese Unie introduceerde in 1983 een verbod op zeehondenproducten afkomstig van whitecoats (pasgeboren zadelrobben, minder dan 12 dagen oud) en bluebacks (jonge klapmutsjongen, minder dan een jaar oud). Vandaag de dag worden zeehonden gejaagd als ze een aantal dagen ouder zijn (98% zijn dan nog altijd jonger dan drie maanden oud) en hun pelzen kunnen daarom legaal worden verhandeld in de EU.
• Nederland, Belgie en Slovenie hebben een handelsverbod in zeehondenproducten.
• Vier veterinaire rapporten naar aanleiding van de Canadese commerciële zeehondenjacht hebben onaanvaardbare niveaus van wreedheid gedocumenteerd (Burdon et al.. 2001, Daoust et al.. 2002, Smith et al.. 2005 en Butterworth et al.. 2007).
•  Wetenschappers voorspellen dat als Canada's commerciële zeehondenjacht met dezelfde quota’s wordt voortgezet, de zadelrobben populatie zou kunnen verminderen met 70% in de komende 15 jaar.

Voor media gerelateerde vragen:
Petra Verkerk
Tel: + 31 70 335 50 11
Mobile: + 31 6 14 15 47 58
Email: pverkerk@ifaw.org

Post a comment