Ons werk

Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) komt wereldwijd in actie om dieren in nood te redden. Via projecten in meer dan veertig landen zetten we ons in om individuele dieren in nood te redden, wreedheden tegen dieren te voorkomen en aandacht te vragen voor de noodzaak om in het wild levende dieren en hun leefgebieden te beschermen.

Ons werkgebied

Het IFAW voert wereldwijd campagne om dieren te beschermen. Beweeg uw muis over de oranje landen en vind onze kantoren wereldwijd.