All Press Releases for

18th november 2007
Japan zegt dat deze uitbreiding van de jaarlijkse walvisjacht voor wetenschappelijke doeleinden is en eerder kondigden zij aan dat ze 50 bedreigde bultrug walvissen toe zullen voegen aan de jaarlijkse vangst. De commerciële jacht op de bedrei Lees meer »
6th juni 2007
Sinds 1994 dienen landen als Japan en Noorwegen regelmatig voorstellen in bij de CITES, waarmee ze de beschermde status van walvissen willen aantasten. Dit jaar stelde Japan een volledige herziening voor van de status die de populaties van alle 13 Lees meer »
2nd juni 2006
Aanleiding voor de open brief aan premier Balkenende is de 58e vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC), die van 16 tot en met 20 juni 2006 plaatsvindt op de Caribische eilandengroep St. Kitts en Nevis. De IWC is verantwoordel Lees meer »
24th april 2006
Met de actie vragen Milieudefensie en het IFAW aan aandeelhouders en raad van bestuur van ABN Amro om geen geld te investeren in Sakhalin-II, een van de grootste en meest controversiële olie- en gaswinningsprojecten in de wereld. De afgelopen Lees meer »
8th november 2005
Het IFAW en andere natuurbeschermingsorganisaties over de hele wereld veroordelen deze stap, die als een plotselinge escalatie van de jachtactiviteiten door Japan kan worden beschouwd. Op grond van de nieuwe vangstquota die Japan zichzelf heeft to Lees meer »
23rd juni 2005
Sinds de IWC in 1986 een verbod op de commerciële walvisjacht uitvaardigde, heeft Japan, onder het mom van de wetenschap, al meer dan 8000 walvissen gedood. Eerder dit jaar maakte Japan al plannen bekend om in het kader van de jacht voor Lees meer »