Conclusie van rapport voor Europese Commissie: Canadese zeehondenjacht onaanvaardbaar wreed

vrijdag, 21 december, 2007
Den Haag
Op verzoek van de Europese Commissie heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zijn rapport gepubliceerd over de dierenwelzijnsaspecten van de zeehondenjacht in Canada en Namibië. De Canadese regering beweert dat de commerciële zeehondenjacht op ‘humane’ wijze plaatsvindt, maar volgens de EFSA wordt die bewering op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwd. Deskundigen bij het IFAW (International Fund for Animal Welfare – www.ifaw.org) zijn verheugd dat dit rapport de feiten helder benoemt – de door Canada en Namibië gevoerde commerciële zeehondenjacht is onaanvaardbaar wreed.
“De Canadese regering beweert dat bij de commerciële zeehondenjacht 98% van de dieren (zadelrobben en klapmutsen) op humane wijze wordt gedood. Het rapport toont echter aan dat dit wetenschappelijk onjuist is en laat het ware gezicht van de Canadese commerciële zeehondenjacht zien. Daarmee laat het rapport niets heel van een hardnekkige mythe die voortdurend door de Canadese overheid wordt verspreid”, aldus Marcel Bertsch, directeur van het Nederlandse IFAW kantoor.
 
De wreedheid van de Namibische jacht op de Kaapse pelsrob wordt eveneens wetenschappelijk erkend in het EFSA rapport.

In de conclusie verwoordt de EFSA dat zeehonden moeten worden beschouwd als ‘gevoelhebbende zeezoogdieren’. Ze kunnen dus pijn, verdriet, angst en andere vormen van leed ervaren. In Canada worden ze echter ten onrechte onder vissen gerangschikt. Verder beveelt het rapport aan, dat zeehonden beschermd moeten worden tegen praktijken waarbij de dieren op zodanige wijze worden gedood en gevild, dat ze pijn, angst en onnodig lijden ondervinden.
 
Al tientallen jaren documenteert het IFAW de onaanvaardbaar wrede gang van zaken bij de Canadese commerciële zeehondenjacht en brengt politici naar de Canadese ijsvlakten. Zo ook zijn Nederlandse parlementsleden in 2005 het ijs op gegaan . ‘Dit rapport bevestigt de beelden die wij met eigen ogen hebben aanschouwd’, aldus Janneke Snijder-Hazelhoff, VVD-kamerlid die zich ingezet heeft voor een Nederlands handelsverbod op zeehondenproducten.
 
“Het is nu aan de Canadese en Namibische regering om toe te geven wat in het EFSA-rapport zo duidelijk naar voren komt: de commerciële zeehondenjachten zijn wreed. Huidige regelgeving, die wegens gebrek aan toezicht toch al niet effectief is, voldoet niet aan de hedendaagse normen voor dierenwelzijn. Nu is duidelijk het moment aangebroken dat zowel Canada en ook Namibie met deze wrede en onnodige jacht moet stoppen”, aldus Bertsch.
 
Het IFAW is verheugd dat Nederland als een van de eerste Europese landen sinds deze zomer de handel in producten verkregen van de zadelrob en klapmuts verboden heeft. Ook  heeft de minister toegezegd dat in de producten van de Namibische pelsrob niet meer gehandeld mag worden – deze wetgeving zal in de loop van 2008 een feit zijn.
 
Niet onverwachts heeft Canada inmiddels gereageerd op het rapport en laten weten dat zij
vastberaden is om vanuit hun duurzaam managmentplan door te gaan met hun jacht op een humane wijze met het bekende excuus om de populatie gezond te houden.
 
Zie www.stopdezeehondenjacht.nl voor meer informatie over de campagne tegen de zeehondenjacht van het IFAW.
 
Einde

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+(070) 335 50 11
Mobiele telefoon:
+06 – 14 15 4758
Contact email: