Gevangen in het net

dinsdag, 17 oktober, 2006
Den Haag
Het IFAW Nederland (International Fund for Animal Welfare) onthult vandaag het rapport Gevangen in het het. Handel in wlde dieren op Nederlandstalige websites. Dit rapport toont de schokkende resultaten van de handel in wilde dieren die illegaal via het internet aangeboden en verkocht worden. Het IFAW waarschuwt dat deze lucratieve handel een wereldwijd probleem is geworden die verwoestende gevolgen heeft voor het voortbestaan van dieren en hun welzijn.
In navolging van eerdere onderzoeken in Engeland en Duitsland naar deze illegale handel heeft het Nederlandse IFAW kantoor hier ook onderzoek naar gedaan. Het IFAW vond meer dan 600 dieren of producten van dieren die illegaal werden aangeboden op Nederlandstalige websites, daarbij niet de ‘grijze gevallen’ meegeteld. Ivoor is het product dat het meest is aangeboden is terwijl hier een handelsverbod voor geldt. Maar ook huiden van de met uitsterven bedreigde panter, luipaard en lynx werden aangetroffen naast een tijgerkop en schedels van diverse beschermde zoogdieren en opgezette roofvogels. Ook geeft het onderzoek aan dat er via het internet een grote illegale handel is in beschermde vogels,  zoals roofvogels en papegaaien, en ook amfibieen en reptielen.  De alom bekende website Marktplaats biedt dagelijks zo’n 8.000 advertenties aan waar deze beschermde vogels verkocht worden.

Marcel Bertsch, directeur van het IFAW Nederland: ‘Het baart ons enorme zorgen dat het zo eenvoudig is om te handelen in producten van dieren of levende dieren die bij wet een beschermde status hebben. Handelaren maar ook criminelen maken misbruik van de mogelijkheden van het internet om anoniem en grenzeloos te handelen. Het resultaat is een ongecontroleerde, digitale zwarte markt waarmee de toekomst van veel bedreigde diersoorten op het spel staat. Wij moeten nu actie ondernemen voordat het te laat is.’
 
Het IFAW benadrukt dat actieve opsporing nog in de kinderschoenen staat en dat de overheid hiervoor verantwoordelijkheid moet nemen gezien de grootte en consequenties van het probleem. Daarnaast wijst het IFAW erop dat er een heldere informatievoorziening moet komen zodat kopers en verkopers weten welke (wilde) dieren wel of niet verkocht mogen worden. Ook is het momenteel niet verplicht voor internethandelaren om het relevante CITES-nummer of kweeknummer van de dieren of producten die van hen gemaakt zijn, te vermelden zodat er niet eenvoudig kan worden nagegaan of de handel inderdaad legaal is. Daarnaast dient de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren verder ingevuld te worden zodat ook het welzijn van dieren die via het Internet verhandeld worden, gewaarborgd is.

De 14e CITES-conferentie in juni 2007 waar Nederland als gastland zal fungeren, is een goed moment voor de Nederlandse overheid om zich sterk te maken voor het opstellen van een internationaal actieplan om illegale internethandel tegen te gaan.
‘Het probleem van de handel via internet in dieren en producten die van hen gemaakt zijn, is een probleem van ons allen: internationale dier- en natuurbeschermingsorganisaties, overheden,  de websites die handel mogelijk maken en consumenten. Alleen gezamenlijk kunnen we bedreigde diersoorten voor uitsterven behoeden, ’ aldus Yvette Brook, beleidsmedewerker van het IFAW Nederland.

Het IFAW is een aparte website gestart (www.gevangeninhetnet.nl) om het publiek nog beter te kunnen voorlichten.

Post a comment

Mediacontact

Monika Schouten (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+ 31 70 335 5011 ext 117
Contact email: