Resolutie in Europees Parlement om zeehonden te beschermen aangenomen

woensdag, 6 september, 2006
Straatsburg
Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) verwelkomt een nieuwe Europese resolutie waarin gesteld wordt dat een verbod op de handel in zeehondenproducten een goede stap is om de wrede Canadese  commerciële zeehondenjacht te beëindigen.
Het IFAW en andere dierenbeschermingsorganisaties hebben meer dan de helft van alle Europese Kamerleden zo ver gekregen om een Schriftelijke Verklaring te tekenen die oproept om de handel in alle zeehondenproducten te beëindigen. In totaal hebben 373 Kamerleden de verklaring ondertekend die nu voorgelegd zal worden aan de Europese Commissie en de Raad van de Ministers met het verzoek om een verbod te implementeren.

De verklaring is ingediend door vijf Europarlementariërs (Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drcar Murko en Caroline Lucas) die de vier belangrijke politieke partijen vertegenwoordigen in het Europese Parlement.
Deze verklaring belicht tevens de wettelijke initiatieven die momenteel genomen zijn in  een aantal Europese lidstaten waaronder Nederland, België, Luxemburg, Italië en de landen die momenteel al zeehondenproducten weren:  de Verenigde Staten, Mexico en Kroatië.

Het IFAW is van mening dat een Europees verbod waarmee de vraag naar producten afneemt een grote bijdrage zal leveren in de strijd om de commerciële zeehondenjacht te stoppen. Dit verbod zal een belangrijk signaal geven aan de Canadese overheid: de Europese Unie wil geen bijdrage leveren aan deze jacht.
Het IFAW ziet dit ook als een grote steun voor het proces in Nederland waar reeds in december 2005 een verbod is ingediend door Tweede Kamerleden Joanneke Kruijsen (PVDA) en Janneke Snijder (VVD). In Nederland dienen nog een paar laatste stappen gemaakt te worden voordat het wetsvoorstel ter stemming kan worden gebracht voor het Parlement.

Marcel Bertsch, directeur van het IFAW kantoor Nederland: “Het is fantastisch dat deze verklaring is aangenomen door het Europese Parlement. Het is een belangrijke stap dichterbij het sluiten van de Europese markten voor producten die afkomstig zijn van zeehonden.”

Joanneke Kruijsen, Tweede Kamerlid en indiener van het wetsvoorstel in Nederland; “ Ik ben zeer verheugd dat mijn Europese collega’s dit initiatief genomen hebben en het zal ons proces in Nederland zeker bespoedigen. Het geeft duidelijk aan dat Europa bewust is van haar wereldwijde verantwoordelijkheid om dieren en natuur te beschermen. ”

Post a comment

Mediacontact

Monika Schouten
Contact phone:
+ 31 70 335 5011 ext 117