VS waarschuwt IJsland over walvisjacht

Terwijl ik aan het werk was, hoorde ik het nieuws: president Obama heeft zojuist diplomatieke maatregelen tegen IJsland aangekondigd naar aanleiding van de commerciële jacht op walvissen door dit land. Dit besluit, waaraan maandenlange voorbereidingen vooraf zijn gegaan, is goed nieuws voor de walvissen. Een overweldigende meerderheid van de Amerikanen,van kust tot kust, en vanuit elke politieke achtergrond is er voorstander van om walvissen te beschermen.

De president heeft een pakket van zes diplomatieke maatregelen aangekondigd waarmee de druk op IJsland wordt verhoogd. Activiteiten van Amerikaanse instanties in IJsland en bezoeken van hogere regeringsvertegenwoordigers zullen worden beperkt als IJsland zijn commerciële walvisvaart voortzet.

Het IFAW zet zich al bijna tien jaar in om IJsland ertoe te bewegen een einde te maken aan zijn commerciële jachtactiviteiten. Samen met andere organisaties hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om de regering Obama aan te sporen effectieve maatregelen te nemen en druk uit te oefenen op IJsland om te stoppen met het doden van dwergvinvissen en gewone vinvissen en met zijn pogingen de internationale handel in walvisvlees nieuw leven in te blazen.

In de afgelopen drie maanden van het noordelijke zomerseizoen hebben we met lokale aanbieders van walvisexcursies in IJsland samengewerkt in “Meet Us, Don’t Eat Us”, een met veel publiciteit omgeven voorlichtingscampagne. Doel van deze campagne is promotie van walvistoerisme in IJsland en buitenlandse toeristen afraden walvisvlees te proberen.

President Obama zegt in zijn verklaring van vandaag dat de Amerikaanse regering de walvisjacht door IJsland zal blijven volgen, net als het IFAW: we zullen in Reykjavik, Washington en andere hoofdsteden over de hele wereld blijven strijden voor een definitief einde aan de zinloze wreedheid van de commerciële walvisjacht!

De stappen die de Amerikaanse regering vandaag heeft gezet, zijn geen loze gebaren, en de beleidmakers in IJsland zouden er verstandig aan doen ze serieus te nemen. Het is te hopen dat de IJslandse functionarissen eindelijk de realiteit onder ogen zullen zien die binnen hun eigen toeristische industrie allang is doorgedrongen: in deze 21e eeuw is een verantwoorde vorm van walvistoerisme economisch gezien de meest aantrekkelijke manier om gebruik te maken van de aanwezigheid van walvissen in hun wateren. Het levert aanzienlijke economische voordelen op voor kustgemeenschappen in IJsland en 118 andere landen en regio's in de wereld. Kijken naar walvissen in plaats van ze doden, is beter voor mens en dier!

Klik hier om de verklaring en de door de president afgekondigde maatregelen te lezen.

– PR

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Erica Martin, Hoofd Communicatie
Hoofd Communicatie
Faye Cuevas, Esq.
Stafchef, International Fund for Animal Welfare
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Hoofd Internationale Bedrijfsvoering
Hoofd Internationale Bedrijfsvoering
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Sonja Van Tichelen
Regiodirecteur Europese Unie
Tania McCrea-Steele, Projectleider Global Wildlife Cybercrime, IFAW UK
Projectleider Global Wildlife Cybercrime, IFAW UK