UN Development Program in Bosnië: gemeenschappen en hun zwerfhonden

Een zwerfhond in Lopare, Bosnië

Onlangs sprak Amela Cosovic Medic, coördinator Justitie en Veiligheid voor het United Nations Development Program (UNDP) in Bosnië en Herzegovina, over haar werk in samenwerking met het IFAW, tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Why Dogs?’ in Sarajevo.
Op de officiële opening tekenden ambassadeurs uit Italië, Groot-Brittannië en Nederland, samen met andere hoogwaardigheidsbekleders en beroemdheden een verklaring om een humane en effectieve oplossing voor het probleem met zwerfhonden te vinden.

Op de tentoonstelling zijn werken te zien van de Britse fotograaf Tom Stoddart, maar ook veel verschillende kunstwerken, foto’s en beelden van kunstenaars uit Bosnië zelf, allen geïnspireerd door de relatie tussen mensen en honden. Hieronder volgt een verslag van de opening door Amela. – Rebecca Brimley, IFAW’s Programma adviseur Honden en Katten

 

~~~

Een van de projecten binnen het UNDP Recht en Veiligheid gaat over de veiligheid in lokale gemeenschappen. In veel van onze dorpen en steden zijn zwerfhonden een serieus gevaar voor de volksgezondheid, maar ook voor toerisme en lokale ontwikkelingen. Veel van deze plekken hebben de hulp ingeroepen van het UNDP om een oplossing voor dit probleem te vinden, zoals Bihac, Jajce, Gradacac en Zenica.

Het UNDP had geen enkele ervaring op dit gebied, maar is wel de aangewezen partij omdat het probleem als een gevaar voor de bevolking is gedefinieerd. Daarom hebben we contact gezocht met het IFAW om hen om advies te vragen.

Het IFAW is een organisatie met een uitgebreide wereldwijde ervaring in het werken met de lokale bevolking om het zwerfhondenprobleem samen op te lossen. Het IFAW is dan ook een vanzelfsprekende partner voor het UNDP omdat we op dezelfde manier werken: samenwerken met gemeenschappen om hen te helpen hun eigen plannen te ontwikkelen.

Dit zorgt ervoor dat maatregelen makkelijk voet aan de grond krijgen omdat ze samen zijn ontworpen. Met de hulp en begeleiding van het IFAW is het UNDP inmiddels druk bezig met het uitrollen van de plannen.

United Nations Development Programme (UNDP), en het IFAW tijdens de Humane Community Development cursus.

Het doel van de maatregelen is om het risico dat de huidige populatie zwerfhonden voor de bevolking vormt te verkleinen. Door samen te werken met een brede verzameling van belanghebbenden focust het programma op het helpen van gemeenschappen om hun eigen problemen op te lossen. We weten door de samenwerking met het IFAW dat deze manier van werken goed is voor mensen én dieren.

Door de samenwerking met het IFAW hebben we geleerd dat verschillende gemeenschappen verschillende ideeën hebben over honden en dat de tolerantie ten opzichte van de viervoeters nog wel eens verschilt. Het wordt dan ook internationaal erkent dat er geen uniforme manier bestaat, die in elke situatie werkt.

We weten allemaal dat er verschillende strategieën beschikbaar zijn, maar dat de juiste combinatie en de manier waarop die wordt toegepast verschilt van gemeenschap tot gemeenschap. Het is allemaal afhankelijk van de specifieke zorgen, voorkeuren en beschikbare middelen binnen een gemeenschap en de manier waarop ze in het algemeen omgaan met hun honden.

Ons project brengt gemeenschappen dichterbij elkaar om tot een gemeenschappelijke visie te komen als het gaat om het oplossen van het zwerfhondenprobleem. Door op deze manier samen te werken proberen we iedereen op één lijn te krijgen en samen het probleem aan te pakken.

En we hoeven gelukkig nooit het wiel opnieuw uit te vinden.

Waar er een zwerfhondenpopulatie is, is er een gemeenschap die op een of andere manier probeert het probleem op te lossen, door sterilisatie, opvang, of het afmaken van honden. Ze hebben in elk geval vaak een goed idee van de omvang van het probleem en de mogelijke oplossingen.

Het IFAW en UNDP helpen de lokale bevolking een ander licht op het probleem te werpen, waardoor er weer wordt nagedacht over de effectiviteit van hun huidige maatregelen. We helpen ze de kern van het probleem vast te stellen.

  • Waar kwamen de honden vandaan?
  • Zijn ze achtergelaten, op straat geboren?
  • Of hebben ze wel een baasje, maar mogen ze vrijelijk zwerven over straat?

Als de gemeenschap het eens is over de kern van het probleem, wat kan variëren van plek tot plek, helpen we hen de informatie en data te verzamelen die ze nodig hebben om afgewogen beslissingen te nemen over de beste en meest zinnige manier om op lange termijn het probleem aan te pakken. Het is van groot belang dat de gemeenschap erkent dat dierenwelzijn het belangrijkste aspect van een humane oplossing is.

De kernprincipes zijn op het oog eenvoudig:

  • Begrijpen van de oorzaak van de problemen
  • Verzamelen van data nodig voor maatregelen
  • Stimuleer lokale bevolking in het maken van plannen
  • Ontwikkel programma’s die praktisch en uitvoerbaar zijn.

Ervaring leert dat in vrijwel elke situatie waarin er problemen met zwerfhonden zijn er een menselijke invloed aan ten grondslag ligt.

Samen met het IFAW, probeert het UNDP verschil te maken voor zwerfhonden en de Bosnische gemeenschap waarin zij leven.

--ACM

Kijk voor meer informatie over IFAW’s werk om gemeenschappen te helpen met hun zwerfhondenproblemen, op onze pagina hierover.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime