Het IFAW doet onderzoek bij de Doggersbank in de Noordzee

dinsdag, 1 november, 2011
Ipswich, UK
The International Fund for Animal Welfare’s (IFAW - www.ifaw.org) state-of-the-art vessel Song of the Whale (SOTW) will set sail from Ipswich, UK on Monday, November 7, 2011.  The unique, non-invasive whale research boat will carry out vital survey work for 20 days, focusing particularly on harbor porpoises—Europe’s smallest ‘whale’—in the North Sea.

IFAW’s onderzoekschip, de Song of the Whale doet op dit moment onderzoek bij de Doggersbank naar Europa’s kleinste walvis, de bruinvis.

Het onderzoeksteam van de Song of the Whale maakt gebruik van niet-schadelijke onderzoeksmethoden, zoals foto-identificatie en passief akoestisch onderzoek met onderwater hydrofoons om meer te weten te komen over de zeezoogdieren en de manier waarop ze beschermd kunnen worden.

Dit 20 dagen durend onderzoek richt zich op de aanwezigheid en verspreiding van bruinvissen bij de Doggersbank en de wateren rond het Verenigd Koninkrijk, Nederlands en Duitsland. Het gebied is genomineerd om de status beschermd gebied te krijgen (Special Area of Conservation (SAC) en Natura 2000 gebied). Er is meer onderzoek nodig naar het gedrag van de bruinvis in de Noordzee en er moeten gegevens vastgelegd worden van activiteiten die het natuurlijk gedrag en de bewegingen van bruinvissen in het gebied verstoren. Daarnaast zal er gekeken moeten worden naar manieren waarop deze activiteiten kunnen worden verminderd waar ook de visserij en nieuwe offshore projecten in meegenomen zullen worden.

Op dit moment is er gebrek aan gegevens over de populatie, verspreiding en migratiepatronen van bruinvissen in de Noordzee. Hun status is al jaren lang zeer zorgelijk doordat ze vaak als bijvangst in visnetten terechtkomen of zonder reden stranden.

Robbie Marsland, directeur IFAW UK: “Al meer dan twee decennia is het IFAW een pionier in het ondersteunen en uitvoeren van walvisonderzoek. Dit project bij de Doggersbank brengt internationale overheden en NGO’s samen om onderzoek te doen naar de potentieel kritieke leefomgeving aldaar, zeker omdat er momenteel zo weinig gegevens over dit gebied beschikbaar zijn.”

“Na het ontwikkelen van akoestische detectie- en onderzoekstechnieken voor de kleine en moeilijk te bestuderen bruinvissen, zijn we verheugd dat wij dit onderzoek kunnen coördineren. Wij hopen dat het zal leiden tot verdere internationale samenwerking om de Europese bruinvissen en hun leefgebied in de toekomst te beschermen”.

Het onderzoek van het IFAW wordt uitgevoerd met extra steun van verschillende partners - ASCOBANS (the Agreement for Small Cetaceans of the Baltic and North Seas), IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies) en WWF Engeland. Daarnaast helpen verschillende Belgische en Duitse groepen mee aan de planning en coördinatie.

Een ander doel van het project, met financiële steun van ASCOBANS, is om mensen uit heel Europa deel te laten nemen aan een gecombineerd visueel en akoestisch onderzoek. Dit omvat training in het proces, het installeren van apparatuur en het afspelen en verzamelen van passieve akoestische gegevens.

Het team dat op dit moment onderzoek doet op de Doggersbank bestaat uit 10 mensen. Zes personen behoren tot de bemanning van de Song of the Whale. De overige vier deelnemers zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland en Engeland.

Het team van de Song of the Whale heeft eerder onderzoek gedaan naar de zeer bedreigde blauwe vinvissen in IJsland, potvissen in de Middellandse Zee, bruinvissen en bedreigde monniksrobben langs de kust van West-Afrika (Marokko en Mauritanië).

Het team heeft ook gewerkt langs de oostkust van Noord-Amerika en de Baai van Fundy in Canada, waar zij de campagne van het IFAW om de Noordkapers te beschermen, ondersteunde. Deze walvissoort wordt met uitsterven bedreigd en ze komen vaak in aanvaring met schepen en raken verstrikt in visnetten.

De Song of the Whale wordt, namens het IFAW, gerund door het Marine Conservation Research Limited (MCR).

Post a comment

Mediacontact

Mw. Arien van der Heijden (IFAW NL)
Contact phone:
+ 06 46056137
Contact email:
Petra Verkerk (IFAW NL)
Contact phone:
+ 0614154758
Contact email:
Anna Moscrop (MCR)
Contact phone:
+44 (0)7801 613539
Contact email:
Richard McLanaghan (MCR)
Contact phone:
+44 (0)7968 064576

Deskundigen

Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming