Gerehabiliteerde brilbeer Azul binnenkort terug ‘in de wolken’

Terwijl ik met mijn hoofd in de wolken uitkijk over het toekomstige thuis van Azul, denk ik aan de lange weg die hij heeft afgelegd sinds hij werd bevrijd van zijn kettingen en touwen. En aan de mooie toekomst die voor hem ligt.

Ik had me wel een voorstelling gemaakt van het bijzondere leefgebied van de brilberen in de nevelwouden van Ecuador. Maar die voorstelling wordt ruimschoots overtroffen door de werkelijkheid – in dit gebied bevind je je letterlijk in de wolken!

Puffend en steunend vanwege de extreme hoogte (3.650 meter boven zeeniveau), zijn we naar boven geklommen om de onherbergzame, maar prachtige plek te bekijken waar Azul binnenkort zal worden vrijgelaten.

De acht maanden oude Azul is één van de drie jonge brilberen die op dit moment in het rehabilitatiecentrum van het Andean Bear Conservation Project (ABCP) in Ecuador verblijven, omdat ze hun moeder hebben verloren. Azul en de twee soortgenootjes met wie hij zijn verblijf deelt, Mazhavito en Sugaua, zijn belangrijke overlevenden van een zeldzame, kwetsbare soort.

Brilberen danken hun naam aan de witte, brilvormige tekening op hun gezicht, en zijn de enige overgebleven afstammelingen van de ooit veelvoorkomende ‘kortsnuitberen’. De soort heeft als enige berensoort zijn oorsprong in Zuid-Amerika, en loopt in hoog tempo in aantal terug door verlies van leefgebieden en stropersactiviteiten. Brilberen zijn opgenomen in Bijlage 1 van CITES (IUCN-status: Kwetsbaar).

Azul zoals hij er op dit moment uitziet. Foto: ABCP

Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat deze weesberen worden opgevangen en gerehabiliteerd. Zodat ze op een later tijdstip in beschermde gebieden in het Andesgebergte kunnen worden uitgezet. Het ABCP doet dit met opmerkelijk succes. Dat is de reden waarom ik kortgeleden het project heb bezocht om met eigen ogen het fantastische werk te kunnen zien dat hier wordt verzet. In het centrum hoorde ik ook Azuls trieste voorgeschiedenis:

“Op 1 februari 2013 werd Armando Castellanos [hoofd van het ABCP] door een official van het Chimborazo Wildlife Reserve (RPFC) gewaarschuwd dat diens rangers een jong beertje in beslag hadden genomen. Het dier was geketend aangetroffen in een dorp in de provincie Bolivar van Ecuador. 

Armando en zijn team reden door hevige regen en dichte mist naar het rangerstation van het RPFC, waar ze pas lang na het invallen van de duisternis arriveerden. Voordat de in wilde dieren gespecialiseerde dierenarts van het team het beertje kon onderzoeken, moest hij het eerst immobiliseren, om de zware kettingen en touwen te kunnen verwijderen waarmee hij vastgebonden had gezeten.

Het viel het reddingsteam direct op dat het beertje sterk ondervoed en verzwakt was, en kampte met een ernstige verwonding aan één oog. Als zijn redders hem niet in beslag hadden genomen, zou hij niet lang meer hebben geleefd, daar zijn ze van overtuigd. 

In eerste instantie was de jonge beer zo in de war door alle veranderingen die hem zo kort achter elkaar waren overkomen, dat hij niet wilde eten of drinken.

Hij was te zwak om op een platform op slechts één meter boven de grond te klimmen, en was doodsbang van mensen én de andere twee jonge beren in ons opvangcentrum.

Dankzij zorgvuldige medische zorg en goede voeding wint Azul inmiddels elke dag aan kracht. Hij heeft een enorme eetlust en eet met smaak uiteenlopende soorten voedsel, waaronder bromelia’s en avocado’s.

Hij is behoorlijk wild en koestert een diep wantrouwen ten opzichte van mensen, iets wat hem goed van pas zal komen als hij weer een vrije beer is.”

Terwijl ik met mijn hoofd in de wolken uitkijk over het toekomstige thuis van Azul, denk ik aan de lange weg die hij heeft afgelegd sinds hij werd bevrijd van zijn kettingen en touwen. En aan de mooie toekomst die voor hem ligt.

Het IFAW ondersteunt dit initiatief door bij te dragen in de operationele kosten, zoals we dat ook doen met andere rehabilitatieprojecten voor beren wereldwijd. Zo zorgen we ervoor dat Azul en andere brilberen de kans krijgen op een goed leven in de wolken.

--GA

Steun de rehabilitatieprojecten van het IFAW wereldwijd – maak nu een gift over.

Post a comment

Deskundigen

Programma Adviseur
Programma Adviseur
Brian Sharp, Leider Noodhulpacties en strandingscoördinator
Leider Noodhulpacties en strandingscoördinator
Dr. Ian Robinson, Vicepresident en Hoofd Programma's en Internationale Operaties
Vicepresident en Hoofd Programma's en Internationale Operaties
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Veterinarian, DVM, PhD
Veterinarian, DVM, PhD
Katie Moore, Hoofd Programma Noodhulp
Hoofd Programma Noodhulp
Hoofd Noodhulpteam
Valeria Ruoppolo (DVM, MSc.)
(DVM, MSc.)
Vivek Menon, regiodirecteur Zuid-Azië
Regiodirecteur Zuid-Azië