Europeanen vormen front tegen wrede commerciële zeehondenjacht

Canadese en Noorse regeringen vechten Europees verbod op zeehondenproducten aan bij de WHO.

De campagne tegen de Canadese commerciële zeehondenjacht begon in 1969 met de oprichting van het IFAW. De beelden van zeehonden die op wrede wijze worden gedood - soms zelfs levend gevild - leidden tot brede steun voor een verbod op de import van producten uit de zeehondenjacht naar de EU.

Het is nog altijd een van de mooiste voorbeelden van EU-burgers en –besluitvormers die zich ondubbelzinnig uitspreken voor het welzijn van dieren.

Hun saamhorigheid leidde in 2009 tot een verbod op de import van producten uit de per definitie wrede commerciële zeehondenjacht.

De Europeanen staan zeker niet alleen in hun afkeer van producten waar zeehonden voor zijn gedood: ook in Rusland, de VS, Mexico, Taiwan en andere landen is soortgelijke wetgeving aangenomen.

Bij de WHO verdedigen ze het onverdedigbare

In plaats van de mensen, die in eigen land werkzaam zijn in een achterhaalde industrie, te helpen zich aan te passen aan de 21e eeuw, heeft Canada een medestander gezocht en gevonden in Noorwegen. Samen vechten deze regeringen het Europese verbod aan bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO), de instelling belast met regulering van de internationale handel.

Hun argument is dat de EU met het verbod in strijd heeft gehandeld met de regels voor het handelsverkeer en dat de zeehondenjacht humaan is.

De WHO gaat echter niet alleen over de handel, maar erkent eveneens dat ethische waarden en de bescherming van zowel mens als dier soms belangrijker zijn dan geld.

Onder de regels van de WHO zijn handelsbeperkingen ter bescherming van de 'openbare orde of de goede zeden' toegestaan.

Een panel van handelsdeskundigen hoorde van 18 tot 20 februari in het Zwitserse Genève de klacht van Canada en Noorwegen en de Europese verdediging.

Het IFAW volgt de ontwikkelingen op de voet, omdat we moeten voorkomen dat al onze inspanningen en de bescherming van zeehonden worden geofferd op het altaar van de vrije handel.

-SVT

Post a comment

Deskundigen

Sheryl Fink, Hoofd Wildlifecampagnes, IFAW Canada
Hoofd Wildlifecampagnes, IFAW Canada
Sonja Van Tichelen
Regiodirecteur Europese Unie