Kom in actie

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren

 
Kinderen leren en raken betrokken bij dierenwelzijn

Met ons educatie programma komen kinderen meer te weten over en raken ze meer betrokken bij dierenwelzijn

walvissen

Eerder dit jaar oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de zogenaamd wetenschappelijke walvisvangst van Japan in de Antarctische wateren illegaal is en verbood deze jacht. Deze mijlpaal betekent dat walvissen in de Zuidelijke Oceaan voor het eerst in ruim honderd jaar beschermd worden tegen slachtpartijen. Japan is echter van plan om eind volgend jaar verder te gaan met de jacht.

Roep Staatssecretaris Dijksma op om er bij de Japanse premier op aan te dringen het besluit van het Internationaal Gerechtshof te respecteren, en een definitief einde te maken aan de 'wetenschappelijke walvisvangst' (een andere naam voor de commerciële walvisvangst) in het Antarctisch gebied.

We moeten ervoor zorgen dat de Internationale Walvisvaartcommissie, die in september bij elkaar komt, ferm stelling neemt tegen de vergunningen die Japan geeft voor wetenschappelijke walvisvangst, in het Antarctisch gebied of in andere wateren. In plaats van de jacht, willen we Japan aansporen om het voorbeeld van Australië te volgen, dat leiding geeft aan een multinationale en verantwoorde studie van levende walvissen in het gebied.

Een kort bericht kan de walvissen al helpen. We hebben een voorbeeld e-mail voor u opgesteld, die u zó kunt versturen. Als u wilt, kunt u uw e-mail ook persoonlijker maken. Zorg er alstublieft voor dat u altijd beleefd blijft.

Kom in actie voor het IFAW.

Wereldwijd blijven mensen ‘nee’ zeggen tegen zeehondenproducten, maar de Canadese regering blijft de commerciële zeehondenjacht halsstarrig financieren en steunen. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) oordeelde onlangs dat de zorgen over dierenwelzijn met betrekking tot de commerciële zeehondenjacht het handelsverbod op zeehondenproducten rechtvaardigt.

Laat Canada weten dat de wrede zeehondenjacht nu moet stoppen.

Een korte boodschap aan de Canadese premier Stephen Harper zal de zeehonden helpen beschermen. We hebben een voorbeeld e-mail voor u opgesteld. U kunt deze natuurlijk wat persoonlijker maken. Zorg er alstublieft voor dat u altijd beleefd blijft.

We moeten meer bekendheid geven aan het feit dat de illegale online-handel in producten van wilde dieren – vooral van ivoor – zulke grote vormen heeft aangenomen. Help ons olifanten en hun ivoor te beschermen tegen de illegale handel via internet.

Dring bij de minister aan op krachtiger wetgeving en een harde aanpak van deze vorm van criminaliteit.

Cats

Het IFAW voert campagne voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

Het is een schokkend gegeven, dat regeringen onderling nog steeds geen afspraken hebben gemaakt waarmee ze laten zien het belang van internationale dierenwelzijnswetgeving te erkennen. Het IFAW vindt dat dit moet veranderen. Daarom ondersteunen wij de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW). Als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze formele verklaring aanneemt, zal dierenwelzijn wellicht een vaste plek op de internationale politieke agenda krijgen.

Het initiatief voor deze Verklaring werd in eerste instantie genomen door de World Society for the Protection of Animals (WSPA), in 2000. Het IFAW heeft zitting in de stuurgroep van de UDAW en wil samen met andere dierenwelzijnsorganisaties bereiken, dat deze verklaring door de VN en nationale regeringen wordt aangenomen.

Door de Verklaring te ondertekenen, kunnen regeringen laten zien dat het ze ernst is het welzijn van dieren te bevorderen. De Verklaring zal ook als springplank fungeren voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De controle op de naleving van maatregelen ter bescherming van dieren zou erdoor kunnen worden versterkt en er zou een krachtig signaal vanuit gaan over de hele wereld om dieren op waardige wijze te behandelen.

African Elephant

Het aantal gestroopte olifanten heeft een recordhoogte bereikt. Alleen al in Afrika werden afgelopen jaar 35.000 olifanten op wrede wijze gedood voor hun slagtanden. Criminele netwerken verdienen miljoenen dollars met de verkoop van ivoor. Zonder internationale steun, kunnen de Afrikaanse landen het gevecht tegen de stropers niet winnen.

Het IFAW dringt er bij de Europese beleidsmakers op aan om een EU-breed actieplan op te stellen tegen de illegale handel in wildlife. Alleen een plan dat gesteund wordt door de Europese Raad kan de olifanten beschermen tegen stropers en wijzen op de nationale en wereldwijde gevaren die ontstaan door de ivoorhandel.

Teken onze petitie en vraag onze beleidsmakers, waaronder de EU-commissaris voor Milieu, om alles te doen wat in hun macht ligt om het afslachten van olifanten te stoppen.