Kom in actie

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren

 
Kinderen leren en raken betrokken bij dierenwelzijn

Met ons educatie programma komen kinderen meer te weten over en raken ze meer betrokken bij dierenwelzijn

Wereldwijd blijven mensen ‘nee’ zeggen tegen zeehondenproducten, maar de Canadese regering blijft de commerciële zeehondenjacht halsstarrig financieren en steunen. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) oordeelde onlangs dat de zorgen over dierenwelzijn met betrekking tot de commerciële zeehondenjacht het handelsverbod op zeehondenproducten rechtvaardigt.

Laat Canada weten dat de wrede zeehondenjacht nu moet stoppen.

Een korte boodschap aan de Canadese premier Stephen Harper zal de zeehonden helpen beschermen. We hebben een voorbeeld e-mail voor u opgesteld. U kunt deze natuurlijk wat persoonlijker maken. Zorg er alstublieft voor dat u altijd beleefd blijft.

We moeten meer bekendheid geven aan het feit dat de illegale online-handel in producten van wilde dieren – vooral van ivoor – zulke grote vormen heeft aangenomen. Help ons olifanten en hun ivoor te beschermen tegen de illegale handel via internet.

Dring bij de minister aan op krachtiger wetgeving en een harde aanpak van deze vorm van criminaliteit.

Cats

Het IFAW voert campagne voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

Het is een schokkend gegeven, dat regeringen onderling nog steeds geen afspraken hebben gemaakt waarmee ze laten zien het belang van internationale dierenwelzijnswetgeving te erkennen. Het IFAW vindt dat dit moet veranderen. Daarom ondersteunen wij de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW). Als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze formele verklaring aanneemt, zal dierenwelzijn wellicht een vaste plek op de internationale politieke agenda krijgen.

Het initiatief voor deze Verklaring werd in eerste instantie genomen door de World Society for the Protection of Animals (WSPA), in 2000. Het IFAW heeft zitting in de stuurgroep van de UDAW en wil samen met andere dierenwelzijnsorganisaties bereiken, dat deze verklaring door de VN en nationale regeringen wordt aangenomen.

Door de Verklaring te ondertekenen, kunnen regeringen laten zien dat het ze ernst is het welzijn van dieren te bevorderen. De Verklaring zal ook als springplank fungeren voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De controle op de naleving van maatregelen ter bescherming van dieren zou erdoor kunnen worden versterkt en er zou een krachtig signaal vanuit gaan over de hele wereld om dieren op waardige wijze te behandelen.